• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ยาแก้ปวด-ลูกกลอน อันตราย! มีแต่ทำลายชีวิตผู้ป่วยโรคข้ออักเสบ

เมื่อเดินพฤษภาคมที่ผ่านไป คณะแพทย์จากสาขาต่างๆคือ แพทย์โรคข้อ โรคกระดูก เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศัลยแพทย์ และบุคลากรด้านสาธารณสุข รวมกลุ่มจัดตั้งชมรมโรคข้อขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางให้ความรู้และวิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วยที่เป็นโรคข้อ ซึ่งนับวันมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆ เพราะประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจโรคนี้ดีพอจึงมักรักษากันผิดๆ จนในที่สุดต้องพิการและทุพพลภาพ หรือถึงแก่ชีวิตได้
ชมรมโรคข้อประกอบด้วย พล.ต.ต.น.พ.ม.ร.ว.ถวัลภากร วรวรรณ ประธานชมรม น.พ.ยงยุทธ วัชรตุลย์ และ พ.ท.พ.ญ.พรฑิตา ชัยอำนวย คณะกรรมการของชมรม

แพทย์หญิงพรฑิตา ชัยอำนวย ผู้เชี่ยวชาญโรคข้อจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ากล่าวว่า โรคไขข้ออักเสบนี้พบได้บ่อยมาก และเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานแก่ผู้ป่วยเอง และคนรอบข้าง ผู้ป่วยเมื่อเป็นโรคนี้จะไม่สามารถประกอบการงานหาเลี้ยงชีพได้จึงต้องตกเป็นภาระของบุคคลในครอบครัว

ปัญหาสำคัญของโรคไขข้ออักเสบนี้ก็คือ ไม่มีอาการเด่นชัด เช่นโรคอื่นๆที่จะก่อให้เกิดการตกใจและมีความเห็นใจที่จะช่วยเหลือ โรคไขข้ออักเสบนี้มีแต่ผู้ป่วยเท่านั้นที่จะบอกได้ว่าเจ็บปวดทรมานแค่ไหน เพราะเป็นโรคเรื้อรัง ไม่ทำให้เสียชีวิตในทันที ความเจ็บปวดนี้จะทรมานมากถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง

แพทย์หญิงพรฑิตากล่าวต่อไปว่า โรคไขข้ออักเสบนี้มีตั้งแต่ไม่ร้ายแรง คือข้อเสื่อม เอ็นยอก ปวดหลัง โรคเกาต์ จนถึงโรคที่มีอันตรายถึงแก่ชีวิต คือ โรคลูปัส โรคเหล่านี้เป็นโรคเรื้อรังก็จริง แต่ธรรมชาติของโรคจะมีระยะโรคสงบกับระยะโรคกำลังลุกลาม

ถ้าผู้ป่วยได้รับการรักษาดูแลที่ถูกต้องและมาหาหมอทัน โรคก็จะสงบ ไม่พิการ ทำงานประกอบอาชีพได้ หากทิ้งไว้ข้อต่างๆจะพิการไป เพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดคือ ความเข้าใจของคนไข้ว่าเป็นอะไร และญาติด้วยที่จะให้ความร่วมมือกับแพทย์เพื่อแพทย์จะให้การดูแลรักษาที่ถูกต้อง

ปัญหาที่แพทย์ทั่วไปหนักใจคือ คนไข้พวกนี้มักจะเปลี่ยนโรงพยาบาลอยู่เรื่อย หาว่า หมอเลี้ยงไข้ หากคนไข้ให้เวลากับหมอคนใดคนหนึ่งที่มีความชำนาญโรคนี้พอสมควรก็จะเข้าสู่ระยะโรคสงบและเป็นปกติสุข

แต่ที่สำคัญและมักเจอบ่อยๆคือ คนไข้พวกนี้มักซื้อยากินเองตามร้านขายยา เพราะยาสเตอรอยด์นี้เม็ดหนึ่งราคาถูกมาก (ซื้อได้ร้อยละ 25 บาท) พวกนี้กินเช้าเม็ด เย็นเม็ด คนไข้จะสบาย จนเรียกว่า ยาเทวดา กินแล้วลุกได้ แต่หารู้ไม่ว่ายาพวกนี้จะทำให้ข้อที่อักเสบอยู่ทรุดโทรมพังไปอย่างรวดเร็ว มารู้ตัวก็หยุดยานี้ไม่ได้แล้ว จะมีอาการขาดยา คือ ช็อก มีไข้สูง เจ็บปวดรวดร้าวไปทั้งตัวเหมือนกับติดเฮโรอีน

ยาสเตอรอยด์นี้จะผสมอยู่ในยาลูกกลอนโบราณ ยาจีน คนไข้ที่กินยาสเตอรอยด์นี้จะมีอาการแทรกซ้อนตามมา เช่น โรคอ้วน ต้อกระจก ภูมิต้านทานต่อโรคต่างๆน้อยลง แผลในกระเพาะอาหาร เลือดออกในทางเดินอาหารและเสี่ยงต่อการติดเชื้ออย่างรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้

ฉะนั้นหากประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบทได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคข้ออักเสบว่าเป็นเรื้อรัง ถ้าได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง ก็จะมีคุณภาพชีวิตเช่นคนปกติ ที่สำคัญคนไข้จะต้องเข้าใจและไปหาหมอ
 

ข้อมูลสื่อ

101-003-2
นิตยสารหมอชาวบ้าน 101
กันยายน 2530
ข่าว