• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

อย.ทำดีถอนทะเบียนตำรับยาไม่ปลอดภัย 3 ฉบับรวด

อย.ทำดีถอนทะเบียนตำรับยาไม่ปลอดภัย 3 ฉบับรวด

จากการที่ประเทศไทยมีตำรับยาสูตรผสมมากมายที่ประชาชนสามารถหาซื้อมาใช้ได้อย่างพร่ำเพรื่อ ซึ่งอันที่จริงควรมีการพิจารณาเพิกถอนทะเบียนตำรับยาที่ไม่เหมาะสมส่วนใหญ่เสีย เพื่อให้ประชาชนหันมาใช้ยาเดี่ยวกัน จะได้รับความปลอดภัยในการใช้ยามากขึ้น แต่กลไกของรัฐฯ ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการพิจารณาในเรื่องนี้ จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการตัดสินใจมาตลอด

ข่าวล่าสุดนี้เป็นนิมิตหมายอันดีที่เมื่อเร็วๆ นี้ นายชวน หลีกภัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการอาหารและยาได้ออกคำสั่งเพิกถอนทะเบียนตำรับยาที่ไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้รวมทั้งสิ้น 3 ฉบับ ตำรับแรก คือ ตำรับยาผสมที่ใช้สำหรับรักษาโรคหอบหืด ที่มีตัวยาสตีรอยด์ผสมอยู่ ตำรับที่ 2 คือ ตำรับยาผสมของอะนาโบลิก สตีรอยด์ กับวิตามินและ/หรือไซโปรเฮปตาดีน และตำรับที่ 3 คือ ตำรับยาผสมระหว่างไซโปรเฮปตาดีนกับวิตามินและฟิโซติเฟนกับวิตามิน

ข้อมูลสื่อ

129-004
นิตยสารหมอชาวบ้าน 129
มกราคม 2533
ข่าว