• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

โรคผิวหนังจากการทำงาน

โรคผิวหนังจากการทำงาน

ผู้ป่วยในเขตอุตสาหกรรมมักเป็นโรคที่มีสาเหตุมาจากการทำงาน คือ อุบัติเหตุ พิษจากสารเคมี โรคระบบทางเดินหายใจและโรคผิวหนังจากอาชีพต่างๆ

นายแพทย์สุจินต์ ผลากรกุล อธิบดีกรมการแพทย์ และนายแพทย์เสกสม สุวรรณกร ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ร่วมกันชี้แจงเกี่ยวกับโรคผิวหนังจากการทำงานว่า โรคนี้ส่วนใหญ่มักเกิดที่มือ เพราะมือจะต้องใช้สัมผัสกับสารต่างๆ

การสัมผัสกับสารเคมีเป็นเวลานานๆ อาจทำให้เกิดการระคายเคือง หรือการแพ้ของผิวหนัง สิ่งที่จะตามมา คือ การอักเสบของผิวหนัง อาการคัน ผื่นขึ้น ผิวแตกแห้ง ถ้ารุนแรงจะมีน้ำเหลืองไหล และสุดท้ายก็ต้องหยุดงานไปรักษาจนกว่าอาการจะทุเลา

วิธีป้องกันสารเคมีจากการทำงานที่ดีที่สุด คือ การหลีกเลี่ยงไม่ไปสัมผัสกับสารเคมี แต่ถ้าในกรณีหลีกเลี่ยงไม่ได้ ควรพยายามหาวิธีปกปิดผิวหนังให้สัมผัสกับสารเคมีน้อยที่สุด โดยการใส่เสื้อผ้า ถุงมือ และครีมทาผิวหนังบางชนิด

เมื่อสงสัยว่า ตนเองจะเป็นโรคผิวหนังไม่ควรเพิกเฉยละเลยต่อการรักษา เพราะอาจทำให้รุนแรงขึ้น ควรจะพบแพทย์เพื่อทำการทดสอบหาสาเหตุให้แน่ชัด

ข้อมูลสื่อ

129-005
นิตยสารหมอชาวบ้าน 129
มกราคม 2533
ข่าว