• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

พิษภัยจากยาฆ่าแมลงกับการใช้สะเดา

พิษภัยจากยาฆ่าแมลงกับการใช้สะเดา

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ เวทีทิศทางไทยของสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาได้พาไปดูงานการเกษตรที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยความเอื้อเฟื้อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยไปดูโครงการชุมชนเกษตรกรรมของ ธ.ก.ส. ที่อำเภอสามชุก และโครงการใช้สมุนไพรเพื่อการขจัดแมลงของคุณเดชา ศิริภัทร แห่งศูนย์เทคโนโลยีเพื่อสังคม ที่อำเภอบางปลาม้า

ในการพัฒนาเพื่อความทันสมัย ประเทศไทยได้นำเอายาฆ่าแมลงมาใช้ในการปราบศัตรูพืชกันเต็มประเทศไปหมด เช่น เอามาพ่นผักผลไม้ พ่นในนาข้าว ในการทำไร่ยาสูบ ในการทำไร่ฝ้าย ฯลฯ ยาฆ่าแมลงนี้นอกจากฆ่าแมลงแล้วยังฆ่าอย่างอื่นๆ รวมทั้งฆ่าคนด้วย ยาฆ่าแมลงฆ่าจุลชีพและฆ่าไส้เดือนในดิน ทำให้วงจรธรรมชาติในการสร้างปุ๋ย และบำรุงคุณภาพดินเสียไป เมื่อยาฆ่าแมลงลงไปในน้ำทำให้ปลาเป็นแผลหรือตาย สัตว์และคนที่มากินปลาก็ได้รับยาฆ่าแมลงเข้าไปในตัว เกษตรกรที่พ่นยาฆ่าแมลงก็ได้รับพิษภัย บางคนตาย บางคนผมร่วง บางคนได้รับผลร้ายเรื้อรังอย่างอื่น เช่น ต่อระบบสมอง

ในการพัฒนาแบบเอาเงินหรือความโลภเป็นตัวตั้ง มีการคิดถึงเรื่องความปลอดภัยของชีวิตของคนอื่นน้อย สมควรที่ประชาชนทั่วไปจะต้องตื่นตัวและมีความตระหนักรู้ถึงอันตรายจากการพัฒนาที่ไม่ถูกต้องเกิดการทำลาย และพิษภัยจากสิ่งแวดล้อมด้วยประการต่างๆ

ปัญหาของแมลงกับพืชนั้นเกิดจากเกษตรกรรมผิดธรรม (ชาติ) ในธรรมชาติไม่มีใครต้องไปใส่ปุ๋ยให้ป่าซึ่งต้นไม้ขึ้นอย่างอุดมสมบูรณ์ เพราะป่าสร้างปุ๋ยได้ และไม่มีแมลงอะไรที่ทำลายป่าได้ เพราะในระบบของป่าธรรมชาติควบคุมกันเอง ต้นไม้ที่ขึ้นคละปะปนกันบางชนิดก็ขับแมลงได้ ถ้าเราเข้าใจธรรม (ชาติ) ชีวิตก็จะไม่เหนื่อยยาก และมีอันตรายมาก

ต้นสะเดามีฤทธิ์ขับแมลง ไม่ว่าจะเป็นเปลือก ก้าน ใบ ลูก ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อสังคมกำลังทำการทดลองให้เกษตรกรเอาใบสะเดามาตำแล้วคั้นเอาน้ำไปพ่นฆ่าแมลง โดยจะใส่ข่าและตะไคร้หอมด้วยหรือไม่ก็ได้ เพราะลำพังสะเดาก็ขับแมลงได้กว่า 100 ชนิด เพิ่มข่าและตะไคร้หอมก็ขับได้มากชนิดขึ้นอีก

ปรากฏว่าได้ผลดี ทำง่าย ประหยัดเงิน และไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่สิ่งแวดล้อมและมนุษย์

นี่แหละครับ การที่จะมีสุขภาพดีและมีคุณภาพชีวิตจะต้องเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อม ช่วยกันสร้างกฎเกณฑ์ วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ที่จะทำนุบำรุงสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่เกื้อกูลต่อการดำรงคงอยู่ของสรรพชีวิตทั้งมวล มิใช่โค่นต้นไม้ทำลายป่า ใช้ยาฆ่าแมลงทุกชนิดเพื่อความร่ำรวยของคนไม่กี่คน คนอื่นและสรรพชีวิตทั้งหลายจะพินาศไปอย่างไรก็ไม่สนใจ รัฐบาลควรจะต้องรู้ว่าอะไรคือธรรมะ อะไรคืออธรรม และอย่าไปเป็นอธรรมเสียเอง

ข้อมูลสื่อ

131-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 131
มีนาคม 2533
ศ.นพ.ประเวศ วะสี