• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

เมืองคนแก่

เมืองคนแก่

คุณคงได้ยินข่าวเมื่อปลายปีที่แล้วหรือประมาณต้นปีนี้ ที่ทางญี่ปุ่นได้ติดต่อผู้ใหญ่ในรัฐบาลท่านหนึ่ง เพื่อจะมาตั้งนิคมคนแก่ในเมืองไทย มีคนเห็นดีเห็นงามด้วยคงไม่กี่มากน้อย แต่คนคัดค้านก็มากหลาย อย่างว่า คิดว่าจะได้เงินเยนญี่ปุ่นมาทำนุบำรุงประเทศ คอลัมนิสต์หลายคนก่นว่า “คนสิ้นคิด คิดขายผืนแผ่นดินให้คนต่างชาติมันมากินมาอยู่ ใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยของมัน” เขาว่ากันอย่างนั้น

กลับมาหาหัวเรื่องของเรา ข่าวสั้นจาก อาเซียน เมดิคัลนิวส์ ฉบับที่ 30 พฤษภาคม 2532 นี้เอง ความว่า คนญี่ปุ่นอายุเฉลี่ย 79.1 ปี อายุยืนที่สุดในกระบวนคนในประเทศอุตสาหกรรมทั้งหลาย ขณะที่สหภาพโซเวียตและฮังการี คนที่นั่นอายุยืนแค่ 68.7 ปี รั้งท้าย

ข้อมูลข้างต้นเอามาจากผลงานการสำรวจครั้งแรกในประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งองค์การอนามัยโลกนำมาพิมพ์เผยแพร่  คนทั่วโลกอายุเฉลี่ย 73.7 ปี คนสหรัฐอเมริกา 75 ปี ส่วนของไทยเราคงจะใกล้ๆ 70 แน่ แต่คงสูงกว่า 68 ปี เพราะไม่เป็นที่โหล่ คงจะเห็นว่าโลกเรา หรือหลายๆ ประเทศเป็นเมืองคนแก่จริงๆ

เวลาไปเที่ยวต่างประเทศจะเห็นคนแก่หรือผู้สูงอายุทั่วไปตามสวนสาธารณะหรือตามภัตตาคารชนิดบุฟเฟ่ต์มากมายทีเดียว เมืองชายทะเลของต่างประเทศก็ไม่เบา ตัวอย่างหาดไมอามี รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา มีแต่คนแก่ทั้งนั้น เพราะปัจจุบันโรคติดเชื้อน้อยลง ถ้ารอดจากอุบัติเหตุ โรคหัวใจก็คงจะรอดอายุยืนยาว นอกจากจะมีโรคเบาหวานบ้าง ความดันบ้าง โรคทางกระดูกและข้อบ้าง

ท่านก็ยังมีมันสมอง และให้ความอบอุ่นกับลูกๆ หลานๆ ไม่ทำตัวเป็นภาระก็บุญโขแล้ว ช่วยเอาใจท่านหน่อย อีกไม่นานท่านก็คงไปถึงจุดนั้น

ข้อมูลสื่อ

131-017
นิตยสารหมอชาวบ้าน 131
มีนาคม 2533
นานาสาระ
นพ.อำนาจ บาลี