• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

กินผักช่วยป้องกันมะเร็งได้จริงหรือ

กินผักช่วยป้องกันมะเร็งได้จริงหรือ

ในขณะที่คนกินเนื้อดูเหมือนจะมีภูมิต้านทานโรคสูง แต่เมื่อเปรียบเทียบกับคนกินผักในแง่การต่อต้านโรคมะเร็ง คนที่กินผักดูเหมือนว่าจะได้เปรียบกว่า

จากการวิจัยในประชากรส่วนใหญ่ที่ผ่านๆ มาพบว่า คนที่กินอาหารจำพวกผักมีอัตราเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งต่ำ แต่นักวิจัยก็ยังไม่รู้สาเหตุแน่ชัด สมมติฐานสำหรับเรื่องนี้มีด้วยกัน 3 ประการ คือ

1. อาหารผักมีสารต่อต้านมะเร็งมากกว่าอาหารพวกเนื้อ หรืออาหารจำพวกเนื้อมีสารก่อมะเร็ง เช่น ไขมันอิ่มตัวมากกว่า

2. อาหารผักมีปริมาณแคลอรีที่ให้พลังงานความร้อนต่ำ ซึ่งจากการวิจัยบางชิ้น พบว่า มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง

3. คนที่กินอาหารจำพวกผัก มีระบบการสร้างภูมิต้านทานโรคที่กระฉับกระเฉงกว่า

จากการวิจัยครั้งใหม่โดยนักวิจัยชาวเยอรมันตะวันตก ก็ได้พบหลักฐานเบื้องต้นว่า ปริมาณเม็ดเลือดขาวที่เท่ากัน เม็ดเลือดขาวในคนกินผักสามารถทำลายเซลล์มะเร็งได้มากกว่าเม็ดเลือดขาวของคนกินเนื้อถึง 2 เท่า

(จาก Vegetarians VS cancer : Health Front, Prevention 1989; 12:8)

ข้อมูลสื่อ

132-007
นิตยสารหมอชาวบ้าน 132
เมษายน 2533
เบญจมาภรณ์ เจือประเสริฐ