• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ต่อมลูกหมากโต

ต่อมลูกหมากโต

ต่อมลูกหมาก (prostate gland) เป็นต่อมที่ผลิตน้ำเลี้ยงเชื้ออสุจิในผู้ชาย มีรูปร่างและขนาดพอๆ กับลูกหมากอยู่ใต้กระเพาะปัสสาวะและอยู่รอบๆ ท่อปัสสาวะส่วนต้น (ภาพที่ 1)

ในผู้ชายสูงอายุบางคนอาจมีปัญหาถ่ายปัสสาวะลำบาก (ขดเบา) หรือปัสสาวะไม่ออก เนื่องจากต่อมลูกหมากมีขนาดโตและแข็งจนกดท่อปัสสาวะ เกิดการอุดกั้นไม่ให้ปัสสาวะไหลได้สะดวก (ภาพที่ 2)

ภาวะต่อมลูกหมากโต ส่วนใหญ่จะมีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงตามสังขารของคนเรา ถือเป็นเนื้องอกชนิดธรรมดา ไม่ใช่เนื้อมะเร็งร้าย ทำให้คนไข้ทรมานจากการปัสสาวะลำบาก และหากปล่อยไว้อาจเกิดการอักเสบตามมาได้

แพทย์สามารถตรวจพบต่อมลูกหมากโตด้วยการใช้นิ้วมือตรวจทางทวารหนัก (ภาพที่ 3)

การรักษา มักจะต้องลงเอยด้วยการผ่าตัด ซึ่งจะช่วยให้หายขาดได้

ข้อมูลสื่อ

132-013
นิตยสารหมอชาวบ้าน 132
เมษายน 2533
อื่น ๆ
รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ