บทความมาใหม่

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 346
  Imporing data on 5:37:15 pm
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 345
  Imporing data on 5:37:15 pm
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 345
  Imporing data on 5:37:15 pm
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน
  ปีนี้เป็นปีหนึ่งในรอบหลายปีที่มีอุทกภัยครั้งใหญ่เป็นประวัติการณ์มากกว่า ๓๐ จังหวัด สร้างความเสียหายทำลายทั้งชีวิตและทรัพย์สินของปวงชนชาวไทยมหาศาลบางคนก็บอกว่า น้ำท่วมปีนี้มามาก (จำนวนน้ำที่มา) และมาเร็วกว่าทุกปี ครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล เริ่มตั้งแต่ภาคเหนือ ที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหลายต่อหลายลูก ทำให้เกิดปริมาณน้ำมวลใหญ่ไหลท่วมบ่าลงมาเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นพิษณุโลก พิจิตร จนมาถึงภาคกลางได้แก่ ...