• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

แพทย์อังกฤษใช้วิธีการฝังเข็มบรรเทาอาการข้างเคียงจากยาในผู้ป่วยโรคมะเร็ง

เทคนิคนี้ใช้ในการป้องกันอาการคลื่นไส้หลังการผ่าตัด ผลการศึกษาพบว่าสามารถลดอาการคลื่นไส้ของผู้ป่วยกลุ่มนี้ลงได้อย่างน่าพึงพอใจ แต่การนำไปใช้ในประเทศพัฒนาแล้วยังคงจำกัดอยู่มาก

วิสัญญีแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยควีน เบลฟาสต์ ประเทศอังกฤษ ได้ทดลองใช้การฝังเข็มตามหลักการของจีน ในการบรรเทาอาการคลื่นไส้ภายหลังการรักษาด้วยเคมีบำบัด โดยการฝึกให้ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเอง เพราะเป็นตำแหน่งฝังเข็มที่ข้อมือ โดยการให้ใช้แรงกดที่พอเหมาะ

นวัตกรรมนี้ได้ถูกนำไปใช้ในอังกฤษภายหลังที่ศาสตราจารย์จอห์น ดันดี แห่งภาควิชาวิสัญญี ได้ไปเยือนประเทศจีนพร้อม ๆ กับคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการดมยาอื่น ๆ จากอเมริกาเหนือ และในระหว่างทัศนศึกษาโรงพยาบาลในกรุงปักกิ่ง เขาสังเกตการสอนผู้ป่วยให้หัดฝังเข็มบนข้อมือของตน เพื่อป้องกันอาการแพ้ท้องซึ่งขณะนั้นศาสตราจารย์จอห์น ดันดี ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะได้ผลหรือไม่ แต่ที่แน่ ๆ ก็คือมีการกระทำเช่นนั้น

หลังจากกลับเบลฟาสต์แล้ว ศาสตราจารย์ดันดี จึงได้ประยุกต์ใช้เทคนิคการฝังเข็มที่ศึกษามานั้นในการบรรเทาอาการคลื่นไส้ของผู้ป่วยโรคมะเร็ง ที่เกิดขึ้นภายหลังการรักษาด้วยการผ่าตัดหรือเคมีบำบัด โดยเขาได้ทำโครงการทดลองเพื่อทดสอบประสิทธิผลของวิธีการรักษาในกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปก่อน
ผู้ป่วยหญิงจำนวน 100 คน ได้ให้ความร่วมมือในการทดลองครั้งนี้ โดยที่ผู้ที่ถูกทำการทดลองไม่ทราบว่าเทคนิคนี้ใช้ในการป้องกันอาการคลื่นไส้หลังการผ่าตัด ผลการศึกษาพบว่าสามารถลดอาการคลื่นไส้ของผู้ป่วยกลุ่มนี้ลงได้อย่างน่าพึงพอใจ

ศาสตราจารย์ดันดี กล่าวว่า การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยเคมีบำบัดจะปรากฏว่าผู้ป่วยเกือบ 100% จะมีอาการคลื่นไส้หลังการรักษา และบ่อยครั้งที่ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงมากจนเลิกรับการรักษา เพราะทนต่ออาการข้างเคียงนี้ไม่ไหว ดังนั้นการแสวงหาเทคนิคในการบรรเทาอาการข้างเคียงของยาลงจะเป็นการช่วยผู้ป่วยได้มากขึ้น

แม้ว่าเทคนิคการฝังเข็มนี้จะเป็นที่รู้จักกันทั่วไปแล้วก็ตาม แต่การนำไปใช้อย่างจริงจังในประเทศพัฒนาแล้วยังคงจำกัดอยู่มาก

ความพยายามของศาสตราจารย์ดันดีครั้งนี้ก็นับว่าเป็นการเปิดมิติใหม่ของการผสมผสานตะวันออก-ตะวันตกวิธีหนึ่ง

ข้อมูลสื่อ

102-004-1
นิตยสารหมอชาวบ้าน 102
ตุลาคม 2530
รศ.จันทร์เพ็ญ วิวัฒน์