• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

เป็นโรคหัวใจรักษาตัวอย่างไร

น.พ.สาโรช รัตนากร หัวหน้ากองวิชาการ สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร เผยว่า ปัจจุบันคนกรุงเทพฯป่วยด้วยโรคหัวใจเป็นอันดับหนึ่งในบรรดาโรคไม่ติดต่อทั้งหลาย กทม.ได้ตระหนักถึงสวัสดิภาพของประชาชนเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอนามัย

ดังนั้น ผู้ที่เป็นโรคหัวใจควรป้องกันการเป็นโรคหัวใจโดยกินอาหารพอดี ครบทุกหมู่ ไม่มากหรือน้อยเกินไป โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุเกิน 40 ปี ไม่ควรกินเนื้อสัตว์มาก ถึงแม้ว่าจะเป็นเนื้อสันนอก สันใน หรือหมูเนื้อแดงซึ่งมักจะเข้าใจกันว่าไม่มัน ควรหันไปกินผักผลไม้เพิ่มขึ้น และออกกำลังกายตามสมควรด้วย

 

ข้อมูลสื่อ

103-003-2
นิตยสารหมอชาวบ้าน 103
พฤศจิกายน 2530
ข่าว