• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ระวัง! ลิปสติกสีส้ม-แสดอาจเป็นพิษ

ดร.วรรณี โรจนโพธิ์ ฝ่ายวิจัยและค้นคว้า สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากการนำลิปสติกทุกชนิดทุกยี่ห้อมาทำการศึกษาวิจัย ได้พบว่า ลิปสติกสีส้มและสีแสดมีสารที่มีฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ ซึ่งสารนี้ทุกชนิดจะมีฤทธิ์ต่อแบคทีเรียชื่อว่า ซาโมไนลา และจากการศึกษาในสัตว์ทดลอง สารก่อกลายพันธุ์นี้จะทำให้ยีนเปลี่ยนไป ทำให้มีโอกาสที่จะเป็นผลก่อให้เกิดมะเร็งได้

สำหรับลิปสติกสีแดงและสีชมพูนั้น จากการวิเคราะห์ไม่พบว่ามีสารอะไรที่มีผลต่อแบคทีเรีย ซาโมไนลา และต่อสัตว์ทดลอง ทั้งนี้เนื่องจากสีต่างๆเป็นสารสังเคราะห์ทางเคมี และสีแต่ละตัวก็มีโครงสร้างและคุณสมบัติทางเคมีแตกต่างกันออกไป ไม่ใช่สารทุกชนิดจะมีฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ จะเป็นเฉพาะบางตัวเท่านั้น ซึ่งบางตัวก็มีฤทธิ์ต่อสัตว์ แต่ไม่มีฤทธิ์ต่อคน

ดร.วรรณีชี้แจงว่า ขณะนี้ยังไม่มีการค้นพบว่าลิปสติกสีส้มและสีแสดมีผลทำให้เกิดมะเร็งในคนแต่ก็น่าเป็นห่วงว่าเวลาทาลิปสติกแล้วส่วนใหญ่คนเราจะเลียริมฝีปาก กลืนลิปสติกด้วยเวลากินอาหาร ซึ่งถ้าใช้ลิปสติกสองสีนี้เป็นประจำติดต่อกันเป็นเวลานานอาจจะเป็นผลเสียได้ แม้จะไม่มีหลักฐานยืนยันว่ามีผลเสียในคน แต่การทดลองในสัตว์ก็พบว่ามีผลเสีย เพราะฉะนั้น หากเป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยงไม่ใช่ลิปสติกสองสีนี้ ควรใช้สีแดงหรือสีชมพูจะดีกว่า

 

ข้อมูลสื่อ

103-003-1
นิตยสารหมอชาวบ้าน 103
พฤศจิกายน 2530
ข่าว