• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

วิธีป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด

ศ.น.พ.พิชัย ตันไพจิตร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า หากร่างกายได้รับโคเลสเตอรอลในปริมาณมากเกินไปจะทำให้เป็นโรคหัวใจขาดเลือดได้ เนื่องจากหลอดเลือดแดงแข็ง ผู้ป่วยอาจจะถึงแก่กรรมเมื่อเป็นโรคนี้ตั้งแต่แรกที่บ้าน มาถึงโรงพยาบาลอาจถึงแก่กรรมระหว่างการรักษา พวกที่หายกลับบ้านก็ไม่สามารถประกอบกิจการงานตามปกติได้ บางรายมีอาการแสดงออกทางร่างกาย เช่น

มีปื้นเหลืองที่ผิวหนัง เช่น ที่หนังตา ข้อศอก เข่า ฝ่ามือ เป็นต้น ตรงขอบบอกของกระจกตาดำจะมีเส้นโค้งสีขาวเป็นรูปครึ่งวงกลม ความผิดปกติเหล่านี้เกิดจากโคเลสเตอรอลไปจับเนื้อเยื่อ

สำหรับสาเหตุอาจเกิดจากความผิดปกติของกรรมพันธุ์หรือเป็นโรคบางอย่าง เช่น โรคไต โรคตับ โรคเบาหวานที่ไม่ได้รับการรักษา โรคต่อมธัยรอยด์ทำงานได้น้อย เป็นต้น

น.พ.วิชัยกล่าวว่า ส่วนใหญ่ผู้ที่มีโคเลสเตอรอลในเลือดสูงจะไม่มีอาการผิดปกติเมื่อตรวจเลือดครั้งแรก แต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆภาวะหลอดเลือดแข็งย่อมเกิดขึ้น

วิธีปฏิบัติป้องกันคือจำกัดการกินไขมันหรืออาหารที่มีโคเลสเตอรอลสูง เช่น เครื่องในต่างๆ สัตว์ที่มีกระดอง หนังเป็ด หนังไก่ และไข่แดง แต่ไข่ยังเป็นอาหารที่จำเป็นสำหรับคนไทยเพราะมีโปรตีนสูง

ผู้ที่มีโคเลสเตอรอลสูงยังกินไข่ทั้งฟองได้ โดยกินวันเว้นวันครั้งละฟอง หรือกินแต่ไข่ขาว จะทำให้ไม่ขาดสารอาหารโปรตีน และไม่มีโคเลสเตอรอลด้วย นอกจากนั้นจากการศึกษายังพบว่าการออกกำลังกายสม่ำเสมอ รักษาน้ำหนักไม่ให้อ้วน งดบุหรี่และไม่กินขนมหวานเป็นประจำ จะมีผลทำให้ร่างกายเผาผลาญโคเลสเตอรอลได้ดีขึ้น

 

ข้อมูลสื่อ

103-003-3
นิตยสารหมอชาวบ้าน 103
พฤศจิกายน 2530
ข่าว