• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ยาบาราลแกนถูกอย.เยอรมันเมิน

สตรีกินยาแก้อาการปวดประจำเดือน “บาราลแกน” ระวัง! อาจทำให้เม็ดเลือดขาวลดลงอย่างรวดเร็ว ติดเชื้ออาจถึงชีวิตได้ แม้แต่อย.เยอรมันสั่งหยุดขาย เพื่อรับรองความปลอดภัยของยาก่อน ผู้ผลิตเองก็ต้องถอนยาออกในเยอรมัน แต่กลับทุ่มตลาดระบายยามาขายในไทยมากขึ้น

ภญ.สุนทรี วิทยานารถไพศาล ประธานกลุ่มศึกษา
ปัญหายา กล่าวว่า ยาบาราลแกน ซึ่งเป็นชื่อการค้าของบริษัทเฮิกซ์เยอรมัน ประกอบด้วยตัวยาไดพัยโรนและยาแก้ปวดเกร็งหญิงไทยใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับแก้ปวดประจำเดือน ถูกคณะกรรมการอาหารและยาเยอรมันสั่งให้หยุดขาย ตั้งแต่เมษายนปีนี้ถึงสิ้นปีหน้า หากไม่สามารถยืนยันในความปลอดภัยของยาก็จะถอนออกจากตลาด ซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทเฮิกซ์ได้ตัดสินใจถอนยาสูตรบาราลแกนออกจากท้องตลาดเยอรมันแล้ว

สำหรับอันตรายของยาบาราลแกน เนื่องจากตัวยาสำคัญคือไดพัยโรนจะทำให้เม็ดเลือดขาว ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการต่อสู้กับเชื้อโรค ลดลงอย่างรวดเร็ว ร่างกายจะติดเชื้อได้ง่าย อาจถึงตายได้ และที่ทำให้ยาตัวนี้เสี่ยงต่ออันตรายมากคือ ผู้ใช้ยาจะไม่รู้ตัวว่าเม็ดเลือดขาวลดลง เพราะจะมีอาการแค่เป็นไข้ ปากเปื่อย คอเจ็บเท่านั้น และไม่สามารถรู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดอันตรายขึ้นเมื่อใด ดังนั้นมีวิธีเดียวที่จะหลีกเลี่ยงอันตรายของยาดังกล่าวคือ ไม่ใช้ยานั้นเสีย

ด้วยเหตุที่ยาไดพัยโรนมีความเสี่ยงต่ออันตรายถึงชีวิต หลายๆประเทศจึงถอนหรือไม่มีใช้มาเป็นเวลานานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นยาเดี่ยว ยาสูตรผสม ซึ่งรวมถึงยาสูตรบาราลแกนด้วยคือสหรัฐ อังกฤษ ออสเตรเลีย นอรเว สวีเดน เดนมาร์ก แม้แต่มาเลเซีย และล่าสุดคือ ปากีสถานซึ่งถอนยาสูตรบาราลแกน

ภญ.สุนทรีกล่าวต่อไปว่า เมื่อบริษัทเฮิกซ์ถอนยาบาราลแกนออกจากเยอรมัน กลับเร่งส่งเสริมการขายมากขึ้นในไทย โดยใช้ข้อมูลที่บิดเบือนความจริง ทั้งยืนยันในความปลอดภัยของยา ทั้งๆที่ยาสูตรบาราลแกนที่เยอรมันก่อนที่จะถอนออก ก็ไม่ได้ระบุให้ใช้สำหรับแก้ปวดประจำเดือน และความเป็นจริง ยังมียาอื่นๆที่ปลอดภัยกว่าให้เลือกใช้ นอกจากนี้ประเทศที่เลิกใช้ยานี้ก็มิได้เดือดร้อน หรือเรียกร้องให้กลับมาใช้ยาไดพัยโรนแต่อย่างใด ดังนั้นประเทศไทยจึงไม่ควรตกเป็นแหล่งหารายได้ของบรรษัทยาข้ามชาติในการระบายยาอันตรายที่ประเทศอื่นเลิกใช้
 

ข้อมูลสื่อ

104-003-3
นิตยสารหมอชาวบ้าน 104
ธันวาคม 2530
ข่าว