• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

การวัดความดันโลหิต (ตอนที่ 2)

เครื่องใช้ในการวัดความดันโลหิต
1. เครื่องวัดความดันโลหิตมีหลายชนิดทั้งเล็ก และใหญ่ ชนิดใหญ่เหมาะสำหรับไว้ใช้กับที่ไม่เคลื่อนย้ายไปไหน ชนิดเล็กนำติดตัวไปได้ เครื่องวัดประกอบด้วยกระเปาะปรอท มีขีดบอกระดับ และผ้าพันแขน
2. หูฟัง
3. สำลี, แอลกอฮอล์ 70% สำหรับเช็ดหูฟังก่อนและหลังใช้

วิธีการวัด

1. ก่อนวัดความดันโลหิต ต้องให้ผู้ถูกวัดนั่งพัก หรือนอนพักก่อนประมาณ 10-15 นาที
 


2. ผู้ถูกวัดอาจนั่งหรือนอนในท่าสบาย ถ้านั่งต้องวางแขนบนโต๊ะ แต่ถ้านอนให้นอนหงายราบ วางแขนแนบลำตัว หงายฝ่ามือขึ้น พับแขนเสื้อขึ้นจนถึงไหล่

3. ใช้ผ้าพันที่ติดมากับเครื่องวัด โดยวางส่วนที่มีถุงยางลงเหนือข้อพับข้อศอกประมาณ 2 นิ้ว พับผ้าทั้งหมดโดยรอบไม่แน่นหรือหลวมจนเกินไป จะเห็นว่าสายยางจากผ้าพันพาดอยู่บนส่วนกลางของแขนที่วางหงายอยู่

4. ผู้วัดคลำหาชีพจรบริเวณข้อพับข้อศอก

5. สวมหูฟัง มือหนึ่งแตะส่วนปลายของหูฟังเบาๆบนชีพจรนั้น

6. อีกมือหนึ่ง จับลูกยางบีบลมหมุนสกรูที่ลูกยางให้แน่น บีบลูกยาง ลูกยางจะดันให้ปรอทที่แท่งแก้วสูงขึ้นในระดับประมาณ 120-150 มิลลิเมตรปรอท ระยะนี้ผู้วัดจะไม่ได้ยินเสียงชีพจรเต้น และผู้ถูกวัดจะรู้สึกตึงแน่นที่แขน

7. ผู้วัดคลายสกรูออกช้าๆ ลมจะดันออก ตาของผู้วัดมองอยู่ที่ระดับปรอท หูฟังเสียงชีพจร “เสียงที่ได้ยินเป็นเสียงแรก”

ค่าของปรอทจะบอกระดับความดันโลหิตตัวบน ฟังต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งเสียงหายไป “เสียงแรกที่หาย” ค่าของปรอทจะบอกระดับความดันโลหิตล่าง

8. วัดซ้ำด้วยวิธีการเดิมอีกครั้ง

9. คลายสกรูจนปรอทลงต่ำสุด ปลดผ้าพันออกและพับเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย

10. เลื่อนแขนเสื้อผู้ถูกวัดลงและทำความสะอาดหูฟังด้วยสำลีชุบแอลกอฮอล์ 70% หมาดๆ

 

ข้อมูลสื่อ

104-006
นิตยสารหมอชาวบ้าน 104
ธันวาคม 2530
พยาบาลในบ้าน
ดร.จริยาวัตร คมพยัคฆ์