• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

มีชัยซะอย่าง

มีชัยซะอย่าง

อย่าเพิ่งท้องเลยครับ !
พวกเราส่วนใหญ่คงเคยได้ยินคำซักชวนที่ว่า “มาวางแผนครอบครัวกันเสียเถิด” หรือถ้าจะพูดอย่างชาวบ้านก็ว่า “อย่าเพิ่งท้องเลยครับ” ทีนี้ปัญหาก็อยู่ที่ว่าทำอย่างไรถึงจะไม่ท้อง

ก่อนอื่นเรื่องการตั้งท้องหรือการมีลูกนี้ก็ขึ้นอยู่กับมนุษย์เรา ซึ่งมีอยู่ 2 เพศด้วยกัน คือ ชายและหญิง เมื่อทั้งคู่เกิดมีความรัก และตกลงใจที่จะร่วมชีวิตกันแล้ว หลังจากนั้นไม่ช้าไม่นานก็จะเกิดผลิตผลขึ้นมา คือ “ลูก” เป็นสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นในครอบครัว หากคู่สามีภรรยานั้นเพิ่งเริ่มสร้างฐานะครอบครัวใหม่ๆ หรือยังมีความเป็นอยู่ที่ยากจนลูกที่เกิดมาย่อมจะสร้างปัญหาให้ได้หลายทางด้วยกัน ไหนจะเรื่องเงินทองไม่พอจับจ่ายภายในครอบครัว พ่อแม่ไม่มีความสามารถที่จะส่งเสียให้ลูกได้เรียนสูงๆ ซึ่งการเรียนนั้นเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับอนาคตของเด็กอย่างยิ่ง

ดังนั้น หัวใจของเรื่องการวางแผนครอบครัว คือ การนึกไว้ล่วงหน้าว่าอยากจะท้องหรือไม่ท้อง และอยากมีลูกกี่คน ถ้าหากยังไม่อยากท้องก็สามารถที่จะป้องงกันไว้ก่อนล่วหน้าจนกว่าจะพร้อม ถ้าเราสามารถกำหนดว่า อยากท้องหรือไม่นี้ไว้ล่วงหน้าอย่างดีแล้ว ชีวิตความเป็นอยู่และจิตใจทุกคนภายในครอบครัวก็จะดีขึ้น

คุมกำเนิดวิธีไหนถึงจะดี

การคุมกำเนิด ก็คือ การป้องกันไม่ให้ตั้งท้อง และการที่ผู้หญิงจะตั้งท้องได้นั้นก็ต่อเมื่อมีการรวมพลังหรือร่วมหลับนอนกับฝ่ายชาย ในร่างการของผู้ชายเรานั้น จะมีเชื้อเล็กๆ หรือที่เรียกว่า “ตัวอสุจิ” อยู่หลายร้อยล้านตัวและมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ผู้ชายจะปล่อยตัวเชื้อเล็กๆ เหล่านี้ออกมา เมื่อมีการหลับนอนกับฝ่ายหญิง ตัวอสุจินี้จะเคลื่อนตัวว่ายวนไปพบไข่ของฝ่ายหญิง เมื่อไข่และอสุจิมา “จ๊ะเอ๋” กันเข้า เราก็เรียกว่า มีการตั้งท้องเกิดขึ้น

ทีนี้เราลองมาดูถึงวิธีการเล่นซ่อนหาระหว่างไข่ของฝ่ายหญิงกับตัวอสุจิฝ่ายชายว่าควรทำอย่างไรที่จะไม่ให้มาเจอกันได้ วิธีนี้เราเรียกว่า วิธีคุมกำเนิด ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายวิธี แล้วแต่เราจะเลือกเอาวิธีใดเหมาะสมกับตัวเราและสามารถแบ่งออกได้ ดังนี้
 

  • วิธีคุมกำเนิดแบบชั่วคราว

1. สำหรับฝ่ายชาย ก็คือ ถุงยาง “มีชัย” หรือเรียกอย่างชาวบ้านก็ว่า “ปลอก”

2. สำหรับฝ่ายหญิง ที่นิยมใช้ก็มี ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาสอดในช่องคลอด ห่วงยางอนามัย

  • วิธีคุมกำเนิดแบบถาวร

1. การทำหมันชาย

2. การทำหมันหญิง

การป้องกันไม่ให้ท้องในเวลาที่ยังไม่ต้องการนี้ มีผลดีดังนี้ คือ

1. อยากจะท้อง หรือไม่ท้องในตอนไหนก็ได้ สามีภรรยาบางคู่เพิ่งแต่งงานใหม่ๆ เรียกว่า ยังข้าวใหม่ปลามันกันอยู่ ก็ยังไม่อยากท้องในตอนนี้ หรือในบางคู่ที่รายได้ไม่พอใช้ อยากจะรอให้ร่ำรวยกว่าตอนนี้เสียหน่อยก็คุมกำเนิดไว้ก่อนได้

2. สามารถกะระยะตั้งท้องให้ห่างกี่ปีก็ได้ ซึ่งจะช่วยให้สุขร่างกายของแม่ดีขึ้น ไม่มีลูกถี่แบบหัวปีท้ายปี และการตั้งท้องห่างกันจะทำให้ลูกได้รับความเอาใจใส่ดูแลอย่างทั่วถึง

3. อยากมีลูกกี่คนก็ได้ บางคนมีลูกมากแต่ไม่รู้วิธีที่จะป้องกันไม่ให้ตั้งท้องได้อย่างไร วิธีคุมกำเนิดจึงมีประโยชน์มาก และช่วยให้กำหนดได้ว่าทั้งคู่มีกี่คน เมื่อมีตามต้องการแล้วก็สามารถทำหมันไม่ให้มีลูกได้อีกต่อไปได้

4. ลูกที่เกิดมาจะมีอนาคตที่สดใสเพราะลูกที่พ่อแม่ให้เกิดนั้นย่อมได้รับการเอาใจใส่อบรมเลี้ยงดูอย่างดี ชีวิตของเด็กก็จะเจริญ ซึ่งจะต้องให้สังคม ประเทศชาติ เจริญก้าวหน้าไปด้วย

ดังนั้น การที่อยากจะท้องหรือไม่ จึงต้องคิดดูให้ดีๆ เพราะการมีลูก 1 คน จะต้องเสียเงินเสียทองเลี้ยงลูกเท่ากับเงิน 3 แสนบาท ในเวลา 20 ปี หรือตั้งแต่แม่ท้องจนลูกอายุได้ 20 ปี คิดค่าข้าวอย่างเดียว ถ้าอยู่ในเมืองก็เท่ากับ 3 หมื่น 5 พันบาท ส่วนถ้าอยู่ในหมู่บ้านไม่ต้องซื้อข้าว ก็เท่ากับข้าวเปลือก 10 เกวียน เราจึงเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงลูก 1 คนให้เติบโตได้อย่างดี จึงคิดเป็นเงินจำนวนมากมายทีเดียว

“ลูกมากจะยากจน”

ข้อมูลสื่อ

1-018
นิตยสารหมอชาวบ้าน 1
พฤษภาคม 2522
อื่น ๆ
มีชัย วีระไวทยะ