• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ป้องกันโรคนิ่ว

ป้องกันโรคนิ่ว

นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ คนส่วนใหญ่เข้าใจว่า เกิดจากการดื่มน้ำกระด้าง แต่ความจริงแล้ว นิ่วในกระเพาะปัสสาวะเกิดจาก การกินอาหารไม่ถูกส่วนและไม่ถูก ศจ.พญ.สาคร ธนมิตต์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย ร.พ.รามาธิบดี กล่าว

การที่ชาวอีสาน และ ชาวเหนือ ของไทยเป็นนิ่วกันมาก สาเหตุเริ่มตั้งแต่เด็ก คือ พ่อแม่มักจะป้อน ข้าวย้ำ (ข้าวเหนียวที่เคี้ยวละเอียดแล้วปิ้งไฟ) ให้ลูกตั้งแต่อายุได้ 3 วัน 7 วัน เป็นต้น ทำให้เด็กอิ่ม จึงไม่รับสารอาหารบางอย่างที่ จำเป็นจากน้ำนมแม่ คือ พวกโปรตีนและฟอสเฟต และทำให้เด็กได้รับน้ำน้อยและไม่ค่อยมีการขับถ่าย

ส่วนเมื่อเด็กโตขึ้นมักจะผักที่หาง่ายในหมู่บ้าน เช่น ผักกระโดน ผักแหว ผักโขม ชะพลู ผักเสม็ด ใบมันสำประหลัง เป็นต้น ซึ่งผักพวกนี้มีสารชนิดหนึ่ง คือ อ๊อกซาเลต ที่สามารถตกผลึกเป็นก้อนนิ่ว ได้ ถ้าผู้ที่กินผักเหล่านี้แล้ว และไม่ได้กินอาหารจำพวกโปรตีน ฟอสเฟต (จำพวกเนื้อสัตว์ ไข่ นม ถั่วต่างๆ) ซึ่งสามารถช่วยทำลายสารอ๊อกซาเลต ไม่ให้เกิดตะกอนเป็นก้อนนิ่วได้

นิ่ว เป็นโรคที่รักษาไม่หาย นอกจากผ่าตัดวิธีเดียว ดังนั้น เพื่อป้องกันการเป็นนิ่ว ขอให้พี่น้องชาวเหนือ และชาวอีสาน พยายามหลีกเลี่ยงไม่กินผักที่มีสารอ๊อกซาเลต ที่กล่าวมาแล้ว แต่พยายามกินอาหารพวกถั่วต่างๆ เนื้อสัตว์ ไข่ ส่วนในเด็กก็ควรให้กิน น้ำนมแม่ ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ข้อมูลสื่อ

2-003
นิตยสารหมอชาวบ้าน 2
มิถุนายน 2522
ข่าว