• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

นมแม่ช่วยเด็กขาดอาหาร

นมแม่ช่วยเด็กขาดอาหาร

ก็เพราะความยากจน ความไม่เข้าใจ ความไม่รู้ ขนบธรรมเนียมประเพณี บางอย่างของท้องถิ่น เป็นสาเหตุทำให้เกิดการขาดอาหารในเด็กเล็กวัยก่อนเรียนมากขึ้นจนเป็นปัญหาทุโภชนาการในประเทศทุกวันนี้ ปัจจุบันนี้ เด็กวัยก่อนเรียนมีทั้งสิ้นประมาณ 7 ล้านคน ขาดอาหารเสียประมาณ 5 ล้านคน

ศาสตราจารย์ นพ. อารี วัลยะเสวี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยโภชนาการ ได้ให้สัมภาษณ์ในเรื่องดังกล่าว และท่านยังได้ให้คำแนะนำในตอนท้ายว่า นมแม่สามารถช่วยลดการขาดอาหารในเด็กได้ ทั้งนี้เพราะนมแม่ มีภูมิคุ้มกันโรค มีสารอาหารครบ ทุกอย่างตามที่ทารกต้องการ ทั้งยังสะอาด ปลอดภัยเหนือนมอื่นใดทั้งสิ้น

จึงใคร่ขอเชิญชวน แม่และผู้ที่กำลังจะเป็นแม่ทั้งหลาย ตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วย นมแม่ กันดีกว่า แม้จะเป็นเวลาเพียง 1 ถึง 2 เดือน ก็จะเป็นระคุณแก่ลุกที่จะได้รับน้ำนมและความอบอุ่นอย่างแท้จริงจากอ้อมอกแม่

ข้อมูลสื่อ

3-003-01
นิตยสารหมอชาวบ้าน 3
กรกฎาคม 2522
ข่าว