• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

อย.ประกาศ ‘ชาลดความอ้วน’ จัดเป็นยา ไม่ใช่กินพร่ำเพรื่อ

น.พ.ประชา เอมอมร เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่า ในปัจจุบันมีผู้นำสมุนไพรมาบรรจุซองและจำหน่ายเพื่อลดความอ้วน โดยใช้ชื่อว่า ชาลดความอ้วน กันอย่างแพร่หลายในท้องตลาด ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้ เพราะสมุนไพรที่ใช้นั้น เป็นยาระบาย จึงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจัดเป็นยา

ดังนั้น การผลิตและจำหน่ายต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 เช่น ขออนุญาตผลิตขึ้นทะเบียนตำรับยา และในการขึ้นทะเบียนตำรับยา ให้ใช้คำว่า “ยาชง” แทนคำว่า “ชา” ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคมิให้เกิดอันตราย เพราะสมุนไพรที่กล่าวถึงนั้นเป็นยาระบาย

 

ข้อมูลสื่อ

105-003-1
นิตยสารหมอชาวบ้าน 105
มกราคม 2531
ข่าว