• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ดูแลบุตรหลานอย่างไรจึงจะไม่ติดยาเสพติด

น.พ.ขจิต ชูปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานครเผยว่า ปัจจุบันมีผู้ติดยาเสพติดในประเทศไทยประมาณ 4-6 แสนคน จำนวนดังกล่าว 80% เป็นผู้ที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร
ยาเสพติดที่เป็นปัญหาส่วนใหญ่คือ เฮโรอีนเบอร์ 4 หรือผงขาวนั่นเอง สำหรับตัวยาอื่นๆที่เป็นปัญหาได้แก่ ฝิ่น ยากล่อมประสาท แอมเฟตามีน ยาขยัน รวมทั้งสารระเหยต่างๆ ยาต่างๆเหล่านี้ก็ให้เกิดปัญหามากมาย ซึ่งทางรัฐบาลก็กำลังแก้ไขปัญหาเหล่านี้อยู่

การติดยาเสพติดเป็นโรคที่เรื้อรัง ต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานานมาก เสียค่าใช้จ่ายสูง การป้องกันจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และหัวใจที่สำคัญที่สุดในการป้องกันคือ บิดามารดาหรือผู้ปกครอง ซึ่งจะต้องดูแลเอาใจใส่บุตรหลานของตนอย่างใกล้ชิด การสังเกตว่าบุตรหลานของตนติดยาเสพติดหรือไม่นั้น อาจจะสังเกตได้ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและพฤติกรรมภายนอก

ทางร่างกาย จะสังเกตได้จากการมีสุขภาพที่ทรุดโทรมลง ใบหน้าหมองคล้ำ ตาเหม่อลอย ริมฝีปากเซียวซีด มีอาการเบื่ออาหาร รวมทั้งการไม่ดูแลเอาใจใส่รักษาความสะอาดเสื้อผ้าและร่างกายของตนเอง หรืออาจจะมีร่องรอยการฉีดยาที่แขนและส่วนต่างๆของร่างกาย

สำหรับการสังเกตพฤติกรรมภายนอกนั้น จะมีพฤติกรรมต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น โมโหฉุนเฉียวง่าย ชอบเก็บตัวอยู่คนเดียว มีอาการซึม ใช้เงินเปลืองกว่าปกติ ไม่ชอบอยู่บ้านถ้าเป็นนักเรียนจะมีผลการเรียนต่ำลง บิดามารดาหรือผู้ปกครองจึงต้องดูแลและสังเกตพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้กับบุตรหลานของตนเองอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ง่ายยิ่งขึ้น
 

ข้อมูลสื่อ

105-003-2
นิตยสารหมอชาวบ้าน 105
มกราคม 2531
ข่าว