• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

แนะคุณแม่ อย่าให้ลูกดูดนมขวดหลังคลอด

น.พ.วีระพงษ์ ฉัตรานนท์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้แนะนำการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไว้ในวารสาร “คลินิก” ว่า จากการศึกษาพบว่าทารกแรกคลอดมีความมหัศจรรย์มาก ทารกเหล่านี้สามารถมองเห็น ได้ยินเสียง รู้สึกสัมผัส และรู้รสตั้งแต่แรกคลอด ทำไมพร้อมที่จะรับการกระตุ้น

ดังนั้น เพื่อให้ทารกแรกคลอดมีพัฒนาการและการเจริญเติบโตได้เต็มที่ จึงควรให้ลูกได้อยู่กับแม่และเริ่มหัดดูดนมแม่เร็วที่สุดที่จะเร็วได้

ระยะ 2-3 วันแรกหลังคลอด ระยะนี้เป็นระยะสำหรับกระตุ้นให้น้ำนมแม่เริ่มหลั่งเร็วที่สุดและหลั่งได้มากที่สุด ข้อแนะนำที่จำได้ง่ายสำหรับระยะนี้คือ จะต้องให้มี 3 ดูด ได้แก่ ดูดเร็ว ดูดบ่อย ดูดได้ถูกต้อง

กลไกการดูดนมแม่และดูดนมขวดนั้นไม่เหมือนกัน และการใช้เหงือกและลิ้นของเด็กจะแตกต่างกันอย่างมากในสองกรณีดังกล่าว ดังนั้นในระยะที่ลูกยังไม่ชินกับการดูดนมแม่ และนมแม่ยังมาไม่มากพอนั้น ไม่ควรให้เด็กดูดหัวนมยาง เพราะอาจจะทำให้เด็กติดหัวนมยางหรือเกิดความสับสนในเรื่องหัวนมได้ง่ายมาก และจะหัดให้กลับมาดูดนมแม่ได้ลำบาก เด็กบางคนอาจไม่ยอมกลับมาดูดนมแม่อีกเลย

บางคนอาจเกรงว่าในระยะ 2-3 วันแรกที่น้ำนมแม่ยังมีปริมาณน้อยอยู่นั้น อาจจะไม่เพียงพอสำหรับลูก แต่อันที่จริงแล้วเด็กที่คลอดปกติและครบกำหนด ร่างกายจะมีน้ำอยู่มากกว่าธรรมดา และมีพลังงานสำรองมาให้อย่างน้อยสำหรับ 2-3 วันแรกหลังคลอดอยู่แล้ว

ดังนั้น ตั้งแต่แรกเกิดที่คลอดปกติแล้วครบกำหนดจึงไม่จำเป็นที่จะต้องกินอาหารอื่นอีก นอกจากน้ำนมแม่

 

ข้อมูลสื่อ

105-003-3
นิตยสารหมอชาวบ้าน 105
มกราคม 2531
ข่าว