• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ระวัง! อันตรายจากยาสูดดม

นางสาวเสริมศรี คงศักดิ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการชี้แจ้งว่า กรมวิทยาศาสตร์ฯได้เก็บตัวอย่างยาสูดดมที่นิยมใช้สูดดมกันทั่วไปเพื่อบรรเทาอาการหวัด คัดจมูก หน้ามืดตาลาย วิงเวียนศีรษะ และใช้ทาถูบรรเทาอาการเคล็ดขัดยอก แมลงกัดต่อย ฯลฯ มาวิเคราะห์ พบว่าอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ซึ่งแพ้สารเคมีที่ใช้ผลิตได้ นอกจากนี้ยังทำให้เกิดการเสพติดได้ด้วย

ยาสูดดมเป็นสารเคมีซึ่งสามารถระเหยเข้าสู่ร่างกายได้โดยผ่านช่องจมูก เพื่อช่วยบรรเทาอาการผิดปกติในระบบทางเดินหายใจและระบบประสาท และเป็นยาใช้เฉพาะภายนอกเท่านั้น ยาสูดดมมีทั้งเป็นน้ำมันสูดดม ยาสูดดมชนิดครีม และชนิดแห้ง ซึ่งมีส่วนผสมของการบูร เมนทอล เมทิลซาลิไซเลต และน้ำมันหอมระเหยอื่นๆ

นอกจากนี้อาจมีแอลกอฮอล์ หรือน้ำมันพาราฟินช่วยทำให้ตัวยาเจือจางลง และเพิ่มความคงทนของกลิ่นได้ ยาสูดดมสามารถใช้ประโยชน์ในทางยา แต่อาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ได้ เช่น อาการแพ้สารเคมีพวกการบูรและเมนทอล ซึ่งทำให้เกิดอาการคันผื่นแดงบริเวณผิวหนังที่สัมผัส และเกิดโรคผิวหนังติดเชื้อหรือเป็นอันตรายต่อระบบการหายใจ ถ้าใช้กับเด็กทารกที่มีอาการหวัด อาจทำให้เด็กหายใจไม่ออก และอาจถึงช็อกได้

นอกจากอันตรายที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ยาสูดดมยังอาจทำให้เกิดการเสพติดได้ โดยที่สารเคมีที่ใช้ผลิตบางชนิด เช่น การบูร ซึ่งเป็นสารกระตุ้นในระบบประสาทจะทำให้เกิดการเสพติด ดังนั้นการใช้ยาสูดดมระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษ และไม่ควรสูดดมต่อกันเป็นเวลานาน หรือหากมีอาการผิดปกติควรเลิกใช้ทันทีและรีบปรึกษาแพทย์ อนึ่ง เนื่องจากยาสูดดมนี้อาจเกิดอันตรายกับเด็กได้ ดังนั้นควรเก็บรักษาไว้ให้ห่างมือเด็กด้วย

ข้อมูลสื่อ

106-003-1
นิตยสารหมอชาวบ้าน 106
กุมภาพันธ์ 2531
ข่าว