• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

โรคที่เป็นภัยเงียบ

นายแพทย์ธาดา ชาคร นายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจระบุว่า ปัจจุบันคนไทยป่วยเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรม สภาพแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งได้แก่ โรคหัวใจ ความดันเลือดสูง เบาหวาน มะเร็งมากขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา มีอัตราการตายของโรคหัวใจสูงขึ้นเฉพาะปี 2527 คิดเป็นอัตราร้อยละ 35.3 นับเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของประเทศ โรคความดันเลือดสูงก็เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

โรคความดันเลือดสูงเกิดจากปัจจัยหลายประการคือ อาจเนื่องมาจากกรรมพันธุ์ การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา กินอาหารที่มีไขมันสูง ความอ้วน หรือปริมาณโคเลสเตอรรอลที่มีอยู่สูง รวมถึงบุคคลบางกลุ่มที่มีโอกาสเป็นโรคนี้ได้ง่าย คือ คนผิวดำ และคนสูงอายุ

น.พ.ธาดากล่าวว่า ถึงแม้ในเมืองไทย ความอ้วนจะไม่ใช่ปัญหาที่จะมีโอกาสเป็นโรคความดันเลือดสูง เหมือนอย่างในสหรัฐอเมริกา แต่การเปลี่ยนแปลงในเรื่องอาหารและรูปแบบการดำเนินชีวิต ก็ทำให้คนไทยเป็นโรคความดันเลือดสูงเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน แต่คนไทยมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือดสูงกว่าการเป็นอัมพาตหรืออัมพฤกษ์

เรื่องขบคิดอย่างหนึ่งสำหรับผู้ป่วยโรคความดันเลือดสูงคือ การใช้ยารักษาซึ่งมิใช่ว่าจะเหมาะกับผู้ป่วยทุกราย สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันเลือดสูงขั้นเริ่มแรกที่ไม่สูบบุหรี่ ไม่เป็นโรคเบาหวาน ไม่อ้วน และไม่มีโคเลสเตอรอลสูงกว่าปกติ การใช้ยารักษาอาจมีความจำเป็นน้อยลง

ฉะนั้นหากใช้วิธีรักษาโดยไม่ใช้ยา อาจควบคุมความดันเลือดด้วยการลดน้ำหนักตัวในกรณีที่อ้วนเกินไปหรือลดการกินจำพวกเกลือ หรือประเภทโซเดียม กินอาหารที่มีกากให้มากขึ้น งดการดื่มสุรา หมั่นออกกำลังกายสม่ำเสมอ เป็นต้นว่า วิ่งจ๊อกกิ้ง ผ่อนคลายความตึงเครียดและทำจิตใจให้เบิกบานด้วยการฝึกโยคะและการนั่งสมาธิ และกินอาหารเสริมที่มีธาตุโพแทสเซียม แมกนีเซียม และแคลเซียม

ข้อแนะนำในกรณีที่เป็นผู้ป่วยสูงอายุ ควรลดความดันเลือดอย่างค่อยเป็นค่อยไป มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอาการเหนื่อย ไร้สมรรถภาพและโรคแทรกซ้อนอื่นๆตามมา เมื่ออายุ 30 ปีขึ้นไป ควรตรวจสุขภาพประจำทุกปี การตรวจพบความดันเลือดแต่เนิ่นๆจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเริ่มการรักษาด้วยวิธีการที่ไม่จำเป็นต้องใช้ยาในการรักษา

ข้อมูลสื่อ

106-003-2
นิตยสารหมอชาวบ้าน 106
กุมภาพันธ์ 2531
ข่าว