• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ข้อควรระวังยากลุ่มเตตราซัยคลีน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอให้ประชาชนคำนึงถึงข้อควรระวังในการใช้ยาปฏิชีวนะกลุ่มเตตราซัยคลีน ซึ่งใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อ ประเภทเชื้อแบคทีเรีย เพราะมีข้อควรระวังที่อาจทำให้เกิดอันตรายได้

นายแพทย์ประชา เอมอมร เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ได้เปิดเผยถึงยาในกลุ่มเตตราซัยคลีนว่า เป็นยาปฏิชีวนะชนิดหนึ่ง ซึ่งใช้ในการรักษาโรคติดเชื้ออันเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เช่น แผลเป็นหนอง ชื่อยาในกลุ่มนี้มักลงท้ายด้วยคำว่า “ซัยคลีน”

ที่สำคัญยาในกลุ่มเตตราซัยคลีนนี้ มีข้อควรระวังในการใช้หลายประการด้วยกัน เช่น อาจทำให้ระคายเคืองทางเดินอาหารได้ จึงควรกินยาในกลุ่มนี้หลังอาหาร, ไม่ควรกินยาร่วมกับนม ยาลดกรดหรือยาบำรุงโลหิต เพราะจะทำให้ไม่ได้ผลในการรักษา หลีกเลี่ยงการใช้ยาในเด็กและหญิงมีครรภ์ เพราะยาจะไปรบกวนการสร้างกระดูกและฟันของเด็ก และทารกในครรภ์ ทำให้ฟันมีสีผิดไปจากปกติได้ และไม่ควรใช้ยานี้ในคนเป็นโรคตับหรือโรคไต

แพทย์ประชา กล่าวย้ำในตอนท้ายว่า นอกจากจะต้องระวังในการใช้ยาปฏิชีวนะกลุ่มเตตราซัยคลีนแล้ว การใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มอื่นๆก็ต้องระวังเช่นกัน ควรใช้เมื่อได้รับคำแนะนำจากแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น และก่อนใช้ยาควรสังเกตว่ายานั้นหมดอายุหรือยัง เพราะถ้าใช้ยาที่หมดอายุแล้วอาจะเกิดอันตรายได้ นอกจากนี้เมื่อใช้ยาปฏิชีวนะจะต้องใช้ยาให้ครบตามขนาดที่กำหนด หากหยุดยาก่อนโดยคิดว่าอาการทุเลาลงแล้ว จะเป็นเหตุให้เชื้อโรคเกิดการดื้อยาได้ และหากโรคกลับมาเป็นอีกก็จะรักษาให้หายได้ยาก
 

ข้อมูลสื่อ

107-003-1
นิตยสารหมอชาวบ้าน 107
มีนาคม 2531
ข่าว