• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

สาเหตุของโรคท้องร่วงตัวใหม่

มีความสัมพันธ์กับอาการป่วยคล้ายๆกับอหิวาตกโรค และสามารถแยกเชื้อได้จากผู้ป่วยโรคท้องร่วงในบังคลาเทศ ผู้ที่ได้รับเชื้อนี้จะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน เป็นตะคริวที่ท้อง มีไข้และปวดศีรษะ

จากการศึกษาของนักวิชาการต่างๆ เมื่อเร็วๆนี้ได้ค้นพบเชื้อวิบริโอกลุ่มใหม่ ซึ่งมีคุณสมบัติทางพันธุกรรมและชีวเคมีแตกต่างจากเชื้อวิบริโอที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว จึงให้ชื่อว่า Vibrio mimicus จากนั้นได้มีการศึกษาคุณสมบัติทางชีววิทยา และการทำให้เกิดโรคกันอย่างกว้างขวาง

เชื้อวิบริโอ มิมิคัส
นี้ปกติอยู่ในน้ำ สามารถแยกเชื้อได้จากแหล่งน้ำต่างๆ เช่น ชายฝั่งทะเล ทะเลสาบ รากของพืชน้ำ หอย กุ้ง และอุจจาระของคน

พบว่าเชื้อวิบริโอ มิมิคัสนี้ มีความสัมพันธ์กับอาการป่วยคล้ายๆกับอหิวาตกโรค และสามารถแยกเชื้อได้จากผู้ป่วยด้วยโรคท้องร่วงในบังคลาเทศ และจากหูของผู้ป่วยหูอักเสบ โดยผู้ที่ป่วยที่ได้รับเชื้อนี้จะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน เป็นตะคริวที่ท้อง มีไข้และปวดศีรษะ และพบว่าเชื้อวิบริโอ มิมิคัสสามารถชักนำให้มีน้ำคั่งค้างในลำไส้ใหญ่ของกระต่าย ทำนองเดียวกับเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคท้องร่วงอื่นๆ

จากการทดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ พบว่าเชื้อที่แยกได้จากสิ่งแวดล้อมดื้อต่อยาสเตรปโตมัยซิน, กานามัยซิน, เตตราซัยคลีน และโคไตรมอกซาโซล ในขณะที่เชื้อที่แยกได้จากผู้ป่วยไวต่อยาเหล่านั้น นอกจากนั้นพบว่าเชื้อที่แยกได้จากสิ่งแวดล้อม 44% ดื้อต่อยาแอมพิซิลลิน ส่วนเชื้อจากผู้ป่วยไวต่อยาแอมพิซิลลิน และเชื้อจากทั้ง 2 แหล่งไวต่อยาคลอแรมเฟนิคอลและเจนตามัยซิน

เห็นได้ว่าผลการศึกษาความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพที่ได้นั้น น่าแปลกใจเป็นอย่างยิ่งที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ระหว่างเชื้อสายพันธุ์ที่แยกได้จากธรรมชาติและจากผู้ป่วย

เชื้อวิบริโอ มิมิคัสนี้พบได้ในชายฝั่งทะเลของบังคลาเทศอย่างกว้างขวางและมีความสัมพันธ์กับอาการท้องร่วงเนื่องจากผู้ป่วยได้รับเชื้อจากการบริโภค กุ้ง หอย และอาหารทะเลอย่างอื่นๆ นอกจากนั้นปัจจุบันยังพบเชื้อนี้จากกุ้งในประเทศญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

สำหรับผู้บริโภคในประเทศไทย ก็ควรระมัดระวังอันตรายจากเชื้อนี้จากการกินอาหารทะเลสุกๆ ดิบๆ ไว้บ้าง

ข้อมูลสื่อ

108-004-2
นิตยสารหมอชาวบ้าน 108
เมษายน 2531
รศ.จันทร์เพ็ญ วิวัฒน์