• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ระบบทางเดินอาหาร

ระบบทางเดินอาหาร 
 

ระบบทางเดินอาหารเป็นระบบที่สำคัญระบบหนึ่งของร่างกาย ซึ่งมีหน้าที่ในการย่อยอาหาร และลำเลียงอาหารไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย ถ้าจะเปรียบเทียบอย่างง่ายๆ กับชีวิตความเป็นอยู่ของคนเรา ก็เหมือนกับครอบครัวหรือบ้านหนึ่งๆ ที่จะต้องไปจ่ายตลาด ซื้ออาหารมาทำกับข้าวกับปลา แม่บ้านหรือแม่ครัวก็จะทำการปรุงอาหาร แล้วสมาชิกในครอบครัวก็กิน ส่วนกากอาหารหรือเศษอาหารที่เหลือก็นำไปทิ้งลงในถังขยะ เพื่อให้เทศบาลนำไปกำจัดทิ้งต่อไป

ส่วนประกอบ

ระบบทางเดินอาหาร ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้

ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก

1. ปาก (mouth หรือ oral cavity)

ปากเปรียบเสมือนกับโรงครัว ที่มีฟันช่วยในการบดและตัดอาหาร ให้เป็นชิ้นเล็กพอสมควร โดยมีน้ำลายคล้ายๆ กับผงชูรส คลุกเคล้าอาหารให้เข้ากัน

2. หลอดอาหาร (esophagus)

อาหารที่ คลุกเคล้าเรียบร้อยแล้ว จะลำเลียงส่งผ่านหลอดอาหาร เพื่อไปยังกระเพาะอาหารต่อไป

3. กระเพาะอาหาร (stomach)

กระเพาะอาหารเปรียบเสมือนกับห้องกินข้าว มีการย่อยอาหารให้เล็กลงไปอีก สมาชิกของครอบครัวก็เปรียบเทียบได้กับน้ำย่อยอาหาร เพื่อมาย่อยอาหารให้เล็กลงไป เพื่อจะได้ซึมผ่านผนังของลำไส้ได้

4. ลำไส้เล็ก (small Intestine)

ลำไส้เล็กมีหน้าที่ในการดูดซึมอาหารที่ย่อยแล้วนี้ เพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายต่อไปเพื่อให้เกิดพลังงาน

5.ลำไส้ใหญ่ (Large Intestine)

กากอาหารที่เหลือจากการย่อยแล้วนั้น ผนังของลำไส้เล็กไม่สามารถดูดซึมผ่านไปได้ ก็จะผ่านมาทางลำไส้ใหญ่ เพื่อส่งต่อไปยังทวารหนักหรือช่องส้วม

6. ทวารหนักหรือช่องส้วม ( Anus)

ทวารหนักหรือช่องส้วมนี้ เทียบได้กับถังขยะที่ทิ้งเศษอาหารที่เหลือจากการถูกย่อย คล้ายๆ กับเศษใบตองหรือถุงพลาสติก ซึ่งย่อยไม่ได้ก็จะนำไปทิ้งในถังขยะดังกล่าว เพื่อรอเวลาที่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลจะมาเก็บเป็นประจำวัน ถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ไม่มาเก็บสักวันสองวัน ทำให้ส่งกลิ่นเหม็น ร่างกายก็จะไม่สบายดังที่ทำให้เกิดอาหารที่เรียกว่าร้อนในปากเปื่อย เป็นต้น นอกจากนั้นอาหารท้องผูกบ่อยๆ หรือ นานๆ ถ่ายครั้ง ยังทำให้คนเรามีโอกาสเป็นริดสีดวงทวารได้ง่าย

ผู้ใดที่ไม่อยากเป็นริดสีดวงทวาร หรือไม่อยากให้มีปากเปื่อยหรือเป็นแผลในปาก ควรจะถ่ายท้องทุกๆวัน จะเห็นได้ว่า ระบบทางเดินอาหารนั้นเป็นระบบที่สำคัญ ที่ควรจะให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ และการขาดอาหาร ซึ่งจะทำให้ร่างกายไม่เจริญเติบโตและสมองเสื่อมอีกด้วย

ข้อมูลสื่อ

10-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 10
กุมภาพันธ์ 2523
ดร.นที คัคนานตดิลก