• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

หมอไทยทำชื่อผลิตวิตามินเคชนิดหยดสำเร็จ

หมอไทยทำชื่อผลิตวิตามินเคชนิดหยดสำเร็จ


แพทย์ไทยทำชื่อเสียงไปทั่วโลก ค้นพบวิธีผลิตวิตามินเคชนิดหยดเป็นผลสำเร็จ แก้ปัญหาเด็กแรกเกิดเป็นโรคเลือดออกในสมอง ต่างประเทศยอมรับนำไปเผยแพร่ทั่วโลก

พญ.ภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นผู้อำนวยการองค์การฮีโมพีเลียแห่งโลก ภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ แสดงว่าจากการค้นคว้าถึง 20 ปี พบว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้อัตราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดอายุเดือนแรกสูงคือ โรคเลือดออกง่าย และส่วนใหญ่จะมีเลือดออกในสมอง ซึ่งทารกที่เป็นโรคนี้ถ้าไม่ตายก็จะพิการตลอดชีวิต
พ.ญ.ภัทรพรกล่าวว่า เด็กที่เป็นโรคนี้เนื่องจากขาดวิตามินเค การทดลองฉีดวิตามินเคเข้ากล้ามใหเด็กแรกเกิด ปรากฏว่า สามารถป้องกันภาวะเลือดออกได้ แต่วิธีการฉีดวิตามินเคเข้ากล้ามไม่ค่อยสะดวกและใช้ไม่ได้ผลในท้องที่ชนบท จึงได้ศึกษาคิดค้นหาแนวทางใหม่ โดยใช้วิตามินเคชนิดหยดแทน และให้บริษัทยาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์รับเป็นผู้ผลิต

ประเทศไทยมีสถิติทารกแรกเกิดเสียชีวิตสูงมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ คือ 45 ต่อ 1,000 คน ในขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วมีอัตราการตายน้อยกว่า เช่น ญี่ปุ่น 6 คน ต่อ 1,000 คน สิงคโปร์ 9 คน ต่อ 1,000 คนซึ่งทารกไทยที่เสียชีวิตจากโรคเลือดออกง่ายเพราะขาดวิตามินเคมีจำนวนไม่น้อย และทำให้กลายเป็นเด็กพิการ ปัญญาอ่อนหรืออัมพาต และพบว่า เด็กไทยกว่า 65% หมอตำแยเป็นผู้ทำคลอดให้ จึงไม่สามารถฉีดวิตามินเคเข้ากล้ามให้เด็กได้

พญ.ภัทรพรกล่าวต่อไปว่า การที่ค้นพบวิตามินเคชนิดหยดนี้ สามารถนำไปใช้ในหมู่บ้านชนบท หรือให้หมอตำแยเก็บไว้ใช้เมื่อเวลาทำคลอดเด็ก วิธีใช้เพียงหยดวิตามินเค 2 หยดเข้าปากทางกระพุ้งแก้มเด็ก ซึ่งวิตามินเค 1 ขวดใช้ได้กับเด็กถึง 25 คน ราคาถูกและสามารถเก็บได้นานถึง 1 ปี ต่างประเทศให้การยอมรับมาก และนำไปใช้ทั่วโลก

สำหรับวิตามินเคชนิดหยดนี้ มีขายตามท้องตลาดทั่วไปแล้ว เมื่อเด็กเกิดใหม่อยากให้พ่อแม่หยดยาให้เด็กด้วย” พญ.ภัทรพรกล่าวในท้ายที่สุด
 

ข้อมูลสื่อ

91-002
นิตยสารหมอชาวบ้าน 91
พฤศจิกายน 2529
ข่าว