• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

นมแม่ลดการเกิดโรคร้าย

แพทย์หญิงศิราภรณ์ สวัสดิวร รองประธานศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย เปิดเผยผลงานวิจัยเกี่ยวกับนมแม่ทั้งของไทยและต่างประเทศ ในงานประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ที่ออกมาทิศทางเดียวกันว่า นมแม่เป็นวัคซีนแรกของลูกน้อย นมแม่ทำให้ลูกป่วยน้อยลงแล้ว ไม่เป็นโรคแพ้โปรตีนนมวัว และผลกระทบทางสุขภาพอื่นๆในวัยเด็กแล้ว ยังส่งผลต่อสุขภาพของเด็กเมื่อเติบโตด้วย
นั่นคือนมแม่ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคร้าย 3 โรคได้มากกว่าเด็กที่ไม่ได้กินนมแม่

1. ลดการเกิดโรคเบาหวาน ร้อยละ 40 ถ้ามีเด็กไม่ได้กินนมแม่และโตขึ้นเป็นโรคเบาหวาน 100 คน ถ้าเปลี่ยนเด็กกลุ่มนี้มากินนมแม่ โตขึ้นจะเป็นเบาหวานเพียง 60 คน
2. ลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็ง เช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาวลดลงร้อยละ 20 มะเร็งต่อมน้ำเหลือง ลดลงร้อยละ 24 และมะเร็งสมอง ลดลงร้อยละ 41
3. ลดความเสี่ยงโรคอ้วน ร้อยละ 22 การมีระดับคอเลสเตอรอลที่ต่ำกว่าช่วยลดโอกาสเกิดโรคความดันโลหิตสูงและหลอดเลือดอุดตันเมื่อสูงวัย

ขณะที่การศึกษาล่าสุดในฟิลิปปินส์ติดตามเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 8 ขวบครึ่ง พบเด็กที่ดื่มนมแม่มีไอคิวดีกว่าเด็กที่ไม่ได้ดื่มนมเฉลี่ยเกือบ 10 จุด

สายใยสานสัมพันธ์ระหว่างแม่สู่ลูกระหว่างการให้นมลูกย่อมเป็นภาพที่ซาบซึ้ง ความอบอุ่นถ่ายทอดสู่ลูก ความผูกพันย่อมก่อเกิดความรักความห่วงใยในครอบครัวย่อมถูกถักทออย่างแน่นแฟ้น เมื่อชีวิตน้อยๆ ที่เติบโตด้วยความรักย่อมเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรักและเป็นคนดีของสังคม

นอกจากนี้ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม นั่นคือ ไม่ต้องต้มน้ำ ไม่มีขยะ ไม่ต้องใช้กระป๋อง ไม่ต้องใช้ขวด ไม่ต้องใช้จุกนม และอื่นๆ อีกมากมาย

นมแม่ดีที่หนึ่งเลย "ทุกที่ ทุกคน สนับสนุนนมแม่ได้"Ž

ข้อมูลสื่อ

353-006-1
นิตยสารหมอชาวบ้าน 353
กันยายน 2551
กองบรรณาธิการ