• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ทุกข์เปลี่ยนเป็นสุขได้

ในชีวิตจะต้องฝ่าความเสียดทานด้วยประการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในอาชีพการงาน การศึกษา ครอบครัว ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ความพิการ ความกลัว ความเกลียด ความผิดหวัง ต่างๆ นานา เหล่านี้ จนกระทั่งสรุปว่าชีวิตหนีความทุกข์ไปไม่ได้ ถ้าหนีทุกข์ไม่ได้ก็ต้องเผชิญกับทุกข์ และหาทางเอาชนะทุกข์ให้ได้

กำพล ทองบุญนุ่ม ซึ่งเรื่องราวของเขาอยู่ใน "ชีวิต-งาน-ทรรศนะ" ของหมอชาวบ้าน ฉบับนี้ เป็นตัวอย่างของคนมีทุกข์ร่วมกัน เผชิญและเอาชนะทุกข์ได้ จนสามารถกล่าวว่า "ความทุกข์กับผมลาจากกันแล้ว"

อัศจรรย์ไหม ที่คนกับความทุกข์ลาจากกันได้
ชีวิตของคุณกำพลเป็นตัวอย่างของคนที่ปฏิบัติแล้วเกิดผล คือปฏิเวธได้จริงๆ เรื่องเอาชนะทุกข์นี้บางทีถ้าเราเรียนแต่ทฤษฎีก็ไม่เข้าใจถ่องแท้ แต่นี่เป็นคนเป็นๆ ที่เขามีทุกข์แสนสาหัส เขาปฏิบัติอย่างไร จึงลาจากความทุกข์ เห็นใบหน้าอันเบิกบานของเขาเราก็พลอยมีความสุขไปด้วย

เขาเป็นคนร่วมสมัยกับเรา ยังมีชีวิตอยู่ และเต็มใจที่จะช่วยให้ผู้อื่นปฏิบัติเป็นเพื่อสามารถบอกลาความทุกข์เช่นเดียวกับเขาได้

จึงขอให้เพื่อนคนไทยผู้ร่วมทุกข์ พยายามเรียนรู้และปฏิบัติให้สามารถเอาชนะความทุกข์ได้ ชีวิตที่เอาชนะทุกข์ได้รื่นรมย์เป็นอย่างยิ่ง ขอให้คนไทยช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้เอาชนะทุกข์ได้ และขอให้ช่วยชาวโลกด้วย เพราะมนุษย์ทั้งผองพี่น้องกัน
 

ข้อมูลสื่อ

359-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 359
มีนาคม 2552
ศ.นพ.ประเวศ วะสี