• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

องคชาต

องคชาต

 

                 

องคชาต เป็นอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศชาย มีหน้าที่เกี่ยวกับเป็นท่อทางเดินของเซลล์เพศชาย หรือเซลล์อสุจิ หรือ สเปิร์ม (sperm) และยังเป็นท่อสำหรับปัสสาวะผ่านจากกระเพาะปัสสาวะออกสู่ภายนอกอีกด้วย ถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่สมควรพูดในบางโอกาสและสถานที่ แต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของเราที่ควรจะทำความรู้จักไว้

             

องคชาตของเพศชายมีลักษณะเป็นทรงกลมยาว มีขนาดต่างๆกัน ที่บริเวณตรงปลายมีลักษณะเป็นดอกเรียกว่า หัว (glans) และมี หนังหุ้มปลาย ( prepuce หรือ foreskin) โดยปกติแล้วบางศาสนามักจะมีการขลิบหนังหุ้มปลายองคชาตของทารกแรกเกิด ซึ่งเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดเป็นสำคัญ
ภายในองคชาต ประกอบด้วยเนื้อเยื่อเกี่ยวกับการทำให้มีการแข็งตัวและอ่อนตัวได้ ได้แก่
 

                  
         

เนื้อเยื่อเกี่ยวกับการแข็งตัว (corpora cavernosa) มี 2 อัน
เนื้อเยื่อยืดหยุ่นคล้ายฟองน้ำ (corpus spongiosum) มี 1 อันทางด้านล่าง
ทางด้านล่างภายในมีท่อสำหรับเป็นทางผ่านของเซลล์อสุจิและปัสสาวะ
การยืดตัวแข็งตัวขององคชาต เมื่อมีความรู้สึกทางเพศมากระตุ้น (ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสโดยตรงหรือทางความนึกคิด) จะทำให้มีเลือดฉีดเข้ามามาก เลือดที่เข้ามานี้จะทำให้ปิดทางเดินของเส้นเลือดขาออก จึงเกิดการแข็งตัวและขยายตัว
หลังจากผ่านจุดวิกฤตหรือจุดสุดยอดแล้ว ความรู้สึกต่างจะผ่อนคลายลงเลือดที่ผ่านเข้ามาจะค่อย ๆ ไหลกลับออกไป จึงทำให้มีการอ่อนตัวลงสู่สภาพปกติ.
 

ข้อมูลสื่อ

43-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 43
พฤศจิกายน 2525
ดร.นที คัคนานตดิลก