• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ยาลดความอ้วนมีฤทธิ์ต่อระบบประสาท-อาจติดยา

  

รศ.ปราณี ใจอาจ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ปัจจุบันทางการแพทย์ถือว่า ความอ้วนเป็นโรคอย่างหนึ่ง คือมีความผิดปกติทางร่างกาย รูปร่าง น้ำหนักตัวผิดไปจากปกติ เป็นภาวะทางโภชนาการที่ผิดไป การกินอาหารผิดส่วน ผิดหมู่ ผิดประเภท ทำให้ไขมันสะสมในร่างกายมาก ๆ

แม้ยาลดความอ้วนจะค่อนข้างแพง แต่เป็นวิธีที่นิยมกันอยู่มาก ส่วนประเภทของยาลดความอ้วนมีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภทคือ
ประเภทแรก เป็นประเภทของยาที่มีส่วนผสมของยาขยันผสมแอมเฟตามีน ทำให้ตื่นอยู่ตลอดเวลา เพราะไปกระตุ้นหลาย ๆ ส่วน เช่น สมอง หัวใจ ยาพวกนี้มีผลต่อระบบประสาท ทำให้กระสับกระส่าย ปวดศีรษะ มึนงง สั่น อาจมีอาการหงุดหงิด ที่สำคัญ คือ ทำให้เกิดอาการเคลิบเคลิ้ม เป็นสุข เป็นเหตุให้มีการนำยาพวกนี้ไปใช้ในทางที่ผิด หากใช้ยาไปนาน ๆ จะเกิดอาการดื้อยา ต้องเพิ่มขนาดยา น้ำหนักจึงจะลดลง ทำให้ติดยาได้

ประเภทที่สอง เป็นยาประเภทที่เพิ่มการเผาผลาญพลังงาน ส่วนมากได้จากฮอร์โมนจากต่อมธัย-รอยด์ แต่ไม่ค่อยนิยมกัน

ประการที่สาม ยาที่มีผลโดยตรงต่อระบบทางเดินอาหาร ยาจะไปแทนที่อาหารในทางเดินอาหาร ยาพวกนี้ มีสารอาหารน้อย “คิดว่าน่าจะมีการนำมาใช้ประโยชน์ในการลดความอ้วนได้ เช่น เม็ดแมงลัก เพราะไม่รบกวนต่อจิตประสาท กินเข้าไปแล้วขับถ่ายออกได้” รศ.ปราณี กล่าว

สำหรับสาเหตุของความอ้วนนั้น มีหลายประการด้วยกัน เช่น จากกรรมพันธุ์ สภาพของครอบครัว อาหารการกิน พฤติกรรมตั้งแต่เด็ก ปัญหาทางจิตใจ คนกลุ้มใจหรือผิดหวังและการกินยาคุมกำเนิดก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้อ้วนได้ เพราะในยาคุมกำเนิดมีฮอร์โมนเพศของผู้หญิง ทำให้อยากกินและพบว่าหญิงเตี้ยมีโอกาสอ้วนจากการมีบุตรได้มากกว่าผู้หญิงสูง ทางออกที่ดีที่สุดของคนอ้วนคือ การออกกำลังกาย แต่ถ้าไม่มีความอดทนพอ หรือไม่มีเวลา หากต้องให้ยาก็ควรใช้ประเภทที่ไม่มีผลต่อระบบทางเดินอาหาร เช่น เม็ดแมงลัก และที่สำคัญคือ การซื้อยาทุกครั้งควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

 

                         

วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ไปเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการ ด้านเภสัชกรรมชุมชน ครั้งที่ 7 เรื่องวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ณ ห้องประชุมสุขสามัคคี ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ ซึ่งจัดโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 18 เมษายนที่ผ่านไป
 

ข้อมูลสื่อ

109-004
นิตยสารหมอชาวบ้าน 109
พฤษภาคม 2531
ข่าว