• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

กดจุดลดความอ้วนพ.ญ. พงศ์ภารดี เจาฑะเกษตริน อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยามหิดล เปิดเผยว่า ปัจจุบันโรคอ้อวนที่พบกันมากในคนไทย โดยเฉพาะคนในเมืองหลวง สาเหตุของความอ้วนที่สำคัญคือ การได้รับอาหารที่มากเกินความจำเป็น ขาดการออกกำลังกาย หรือบางรายอาจเกิดจากโรคที่ทำให้ต้องกินยาบางประเภทเป็นระยะยาว ซึ่งทำให้อ้วนได้

เรื่องที่น่าเป็นห่วงคือ ประชาชนมักนิยมใช้ยาลดความอ้วน ยาในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ออกกฤทธิ์และประสาท อาจทำให้เกิดการติดยาได้
ขณะนี้คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาลได้ใช้วิธีการใหม่ ปลอดภัยกว่า ประหยัดและได้ผลดี โดยใช้เม็ดผักกาด กดจุดแทนที่เข็มที่บริเวณใบหู ครั้งละ 3-4 จุดแล้วใช้กระดาษกาวตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็ก ๆ เพื่อกันความเคลื่อนไหวไปมา และให้ผู้ป่วยกดนวดด้วยตนเองเป็นเวลา 1 สัปดาห์ จึงแกะออกทำความสะอาดใบหูด้วยการล้างน้ำสะอาด การกดจุดจะต้องเปลี่ยนข้างทำสลับกันไปมา 4 ครั้งติดต่อกัน

พ.ญ. พงศ์ภารดีกล่าวว่าต่อไปว่า การใช้เม็ดผักกาดแทนเข็มจะช่วยลดการติดเชื้อได้ดี เนื่องจากเม็ดผักกาดที่ใช้ต้องผ่านการอบแห้งและสะอาด ในระยะหลังนิยมใช้เม็ดใช้เม็ดผักกาด กดจุดแทนเข็มมาก
นอกจากใช้วิธีกดจุดแล้ว ผู้ป่วยจะต้องควบคุมปริมาณแคลอรีของอาหารและควรออกกำลังกายเป็นประจำ ควบคู่กันไปด้วย

 

ข้อมูลสื่อ

111-025
นิตยสารหมอชาวบ้าน 111
กรกฎาคม 2531
ข่าว