• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ฟลูออไรด์ จำเป็นต้องใช้ทุกคนหรือ

 

รศ.ท.พ.ดร.สุขุม ธีรดิลก ภาควิชาสรีรวิทยาและชีวเคมี และทันตแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า ฟลูออไรด์กำลังเป็นที่นิยมในการใช้เพื่อป้องกันฟันผุ ในปัจจุบัน มี 2 ชนิดคือ ชนิดใช้เฉพาะที่ และชนิดกิน

สำหรับชนิดกินนั้น มักนิยมเติมลงในน้ำประปาทำให้ประชาชนสามารถได้รับโดยอัตโนมัติ สำหรับฟลูออไรด์ที่ใช้เฉพาะที่ เวลาใช้ทันตแพทย์จะเป็นผู้แนะนำให้สำหรับแต่ละราย เช่น เด็กแรกเกิด-2 ขวบ ใช้ไม่เกินวันละ 0.25 ม.ก., อายุ 2-3 ขวบ ไม่เกิน 0.5 ม.ก.ต่อวัน, สำหรับอายุ 3-13 ขวบ แนะนำให้ใช้ 1 ม.ก. ต่อวัน ถ้าหากมีการใช้ยาสีฟันผสมลูออไรด์เป็นประจำอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องไปซื้อฟลูออไรด์มาใช้เฉพาะที่อีก เพราะว่าการป้องกันฟันผุนั้น ประชาชนสามารถปฏิบัติได้เองโดยมีหลักใหญ่ ๆ 3 ข้อคือ
1. แปรงฟันให้สะอาด ถูกวิธี กำจัดเศษอาหารบนผิวเคลือบฟันให้หมด
2. จำกัดอาหารหวาน
3. ควรใช้ฟลูออไรด์ตามคำแนะนำของทันตแพทย์เท่านั้น และทุกคนไม่จำเป็นต้องซื้อฟลูออไรด์
มาใช้เพิ่มอีก ถ้ามีสุขภาพฟันที่แข็งแรง ซึ่งจะทำให้เพิ่มค่าใช้จ่ายโดยใช่เหตุ

ท.พ.สุขุมกล่าวต่อไปว่า แม้ว่าฟลูออไรด์จะมีประโยชน์ต่อฟัน แต่ถ้าได้รับมากเกินไป ก็ทำให้เกิด
โทษได้ คืออาจทำให้คลื่นไส้ อาเจียน และอาจจะเสียชีวิตได้ถ้าได้รับในปริมาณมาก ๆ ในครั้งเดียว อย่างไรก็ดีการแปรงฟันที่ถูกวิธีเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์

 

ข้อมูลสื่อ

111-027
นิตยสารหมอชาวบ้าน 111
กรกฎาคม 2531
ข่าว