• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

แอลฟา-อินเตอร์ฟีรอน ไม่มีฤทธิ์ต่อไวรัสตับอักเสบบี



ผลการทดลองทางคลินิก โดยให้แอลฟา-อินเตอฟีรอนเปรียบเทียบกับยาหลอกในเด็ก ปรากฏว่าภายใน 18 เดือนหลังจากได้รับยา เด็กทั้งสองกลุ่มยังคงเป็นพาหะของเชื้อไวรัสตับอักเสบเหมือนกัน

ผลการศึกษาของแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยควีน แมรี ฮ่องกง ได้รายงานว่าแอลฟา-อินเตอร์ฟีรอนไม่มีผลต่อไวรัสตับอักเสบชนิดบี โดยคณะผู้วัยได้ทำการทดลองคลินิก โดยให้แอลฟา-อินเตอร์ฟีรอนเปรียบเทียบกับ “ยาหลอก” (placebo) ในเด็ก ปรากฏว่าภายใน 18 เดือนหลังจากได้รับยา เด็กทั้งสองกลุ่มยังคงเป็นพาหะของเชื้อไวรัสตับอักเสบในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน

การทดลองนี้ได้ใช้แอลฟาอินเตอฟีรอนที่ใช้ชื่อการค้าว่า “โรฟีรอน” ในเด็ก 12 คน อายุ 1.5-2 ปี เนื่องจากมีรายงานก่อนหน้านี้ว่า ยานี้อาจจะมีผลต่อไวรัสตับอักเสบชนิดบี และลดอัตราการตายจากมะเร็งตับในผู้ป่วยที่เป็นพาหะนำโรคเรื้อรัง ปรากฏว่าเด็กที่ได้รับยาโรฟีรอนจะมีระดับของไวรัสลดลงภายใน 12 สัปดาห์ แต่มีเพียง 2 รายเท่านั้นที่ตรวจหาไวรัสไม่พบภายใน 18 เดือน ส่วนอีก 10 รายพบว่า ภายหลังการหยุดยา 4 สัปดาห์ ระดับของไวรัสจะสูงขึ้นเท่ากับก่อนการได้รับยา ผลการทดลองนี้ไม่ได้ดีไปกว่าผลการให้วิตามินบีรวมในเด็กกลุ่มควบคุม 12 คน นั่นคือ พบว่าเด็ก 2 รายในกลุ่มควบคุม ไวรัสก็หายไปเอง
ก็หวังว่าใคร ๆ ที่อยากทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ก็ควรคำนึงถึงข้อนี้ด้วย

(เรียบเรียงจาก Alpha interferon disappoints as hepatitis B drug, Far East Health, มกราคม 2531)

รศ. จันทร์เพ็ญ วิวัฒน์
 

ข้อมูลสื่อ

111-030
นิตยสารหมอชาวบ้าน 111
กรกฎาคม 2531
รศ.จันทร์เพ็ญ วิวัฒน์