• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

เมื่อส่างไข้


 “ส่างไข้” เป็นภาษาพูดที่รู้จักกันทั่วไป บางแห่งอาจเรียกว่า ”ฟื้นไข้” ซึ่งเป็นความหมายของการที่ ไข้ลดลง และร่างกายกำลังจะกลับสู่ภาวะปกติ ระยะส่างไข้มีความสำคัญ ไม่น้อยกว่าระยะที่มีไข้ เพราะบางครั้งถ้าให้การดูแลที่ไม่พอโดยเฉพาะเด็ก อาจทำให้โรคกลับเป็นซ้ำขึ้นอีก ทั้งนี้เนื่องจากในระยะที่เป็นไข้นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นระยะที่เบื่ออาหาร และร่างกายต้องใช้พลังงานที่มีอยู่ ต่อสู้กับการรุกรานของเชื้อโรค ดังนั้น เมื่อส่างไข้จึงต้องให้การดูแลให้ร่างกายมีอาหารและพลังงานเท่าภาวะปกติ

การดูแลเมื่อส่างไข้ ปฏิบัติดังนี้
1. พักผ่อนมาก ๆ การออกกำลังกายให้เริ่มทีละน้อย ค่อยเป็นค่อยไป ให้เหงื่อออกแต่พอสมควร

2. ให้อาหารย่อยง่าย ครั้งละน้อย ๆ แต่บ่อยครั้ง แล้วจึงเพิ่มจำนวนขึ้น ระยะนี้อาหารประเภทเนื้อสัตว์ ไข่ นม มีความจำเป็นมากสำหรับการซ่อมแซมเนื้อเยื่อของร่างกาย อาหารประเภทปลาเป็นอาหารที่ย่อยง่ายกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่น ๆ

3. รักษาความสะอาดของปาก ฟัน และร่างกายโดยทั่วไป การสระผมให้ใช้น้ำอุ่น เมื่อสระเสร็จแล้ว เช็ดให้แห้งก่อน จึงค่อยอาบน้ำ และไม่ควรอาบน้ำเย็นจัดหรืออาบน้ำในเวลาที่ดึกเกินไป

4. หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ควันบุหรี่

5. พยายามนอนให้หลับสนิท และไม่ควรนอนดึก

6. ใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับอากาศ

7. ในรายที่แพทย์นัดตรวจ ให้ไปตรวจตามนัดให้ตรงกับวันและเวลาที่แพทย์กำหนดไว้
 

ข้อมูลสื่อ

111-010
นิตยสารหมอชาวบ้าน 111
กรกฎาคม 2531
พยาบาลในบ้าน
ดร.จริยาวัตร คมพยัคฆ์