• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ไทยทำวัคซีน พิชิตไข้สมองอักเสบได้เอง

 

แพทย์หญิงบุญล้วน พันธุมจินดา รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า โรคไข้สมองอักเสบที่เกิดจากไวรัส เจอี ในประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมักระบาดในฤดูฝน จากการเก็บสถิติเมื่อปี 2530 มีผู้ป่วยด้วยโรคนี้ 1,596 คน และมีอัตราตายถึงร้อยละ 20 – 30 ส่วนสถิติตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงปัจจุบันมีผู้ป่วย 342 คน

โรคไข้สมองอักเสบนี้ ไม่สามารถที่จะรักษาให้หายได้ แต่สามารถที่จะป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน แต่วัคซีนที่ใช้ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ ราคา 65 บาทต่อซี.ซี. ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้ผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบขึ้นใช้เองภายในประเทศ โดยได้รับความร่วมมือ จากผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่น และเงินทุนสนับสนุนจากสภาวิจัยแห่งชาติ วัคซีนที่ผลิตได้เองนี้มีราคา 30 บาทต่อซี.ซี.

ในการฉีดวัคซีน จะไม่ฉีดให้กับเด็กทุกคน แต่จะพิจารณาให้เด็กในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีการระบาดของโรคนี้
 

ข้อมูลสื่อ

113-004
นิตยสารหมอชาวบ้าน 113
กันยายน 2531
ข่าว