• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

เลี้ยงลูกด้วยนมขวด เป็นมะเร็งสูงกว่านมแม่


วารสารการแพทย์แลนเซ็ต เผยผลวิจัยของ 3 นักวิจัย มาร์กาเร็ต เค.เดวิส, เดวิด เอ.ซาวิตซ์ และแบร์รี่ไอ. กรอบาร์ด ที่ศึกษาเด็กอเมริกัน 201 คน ซึ่งป่วยด้วยโรคมะเร็งระหว่างอายุ 18 เดือนถึง 15 ปี เปรียบเทียบกับเด็กวัยเดียวกันที่เลี้ยงด้วยนมมารดาเกิน 6 เดือน 181 คน
ผลการวิจัยพบว่า เด็กที่ถูกเลี้ยงด้วยนมเทียม หรือเลี้ยงด้วยนมแม่ไม่ถึง 6 เดือนจะมีโอกาสป่วยเป็นมะเร็งมากกว่าเด็กที่เลี้ยงด้วยนมแม่ถึง 2 เท่าในช่วงอายุดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม นักวิจัยจากสถาบันเพื่อสุขภาพเด็กและพัฒนาการของมนุษย์แห่งสหรัฐยอมรับว่า ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไม่สมบูรณ์นัก เพราะยังมีตัวแปรและองค์ประกอบอีกหลายอย่างที่ยังไม่ได้ตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการให้นมเด็ก และโรคมะเร็ง พ่อแม่หลายคนยังให้การไม่ตรงกับความเป็นจริง เนื่องจากจำการเลี้ยงลูกของตนในช่วงต้น ๆ ไม่ค่อยได้เพราะผ่านมาเป็นเวลานาน
ผลการวิจัยพบว่าการเลี้ยงเด็กด้วยนมแม่ทำให้เด็กสามารถสร้างภูมิยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุ ลินทรีย์ ในขณะที่การเลี้ยงเด็กด้วยนมเทียมจะลดภูมิคุ้มกันสำคัญ ๆ ซึ่งจะเป็นปราการป้องกันมะเร็งทุกชนิดตามธรรมชาติ

ผลการวิจัยระบุว่า มะเร็งที่มีความสัมพันธ์กับการเลี้ยงเด็กด้วยนมเทียมคือ มะเร็งในต่อมน้ำเหลือง

 

ข้อมูลสื่อ

113-005
นิตยสารหมอชาวบ้าน 113
กันยายน 2531
ข่าว