• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

สัตว์แมลงมีพิษ : การปฐมพยาบาล (ตอนที่3) “งูกัด”


                                       

งูในบ้านเรามีทั้งชนิดมีพิษและไม่มีพิษมากมายหลายชนิด “การถูกงูกัด” ถ้าสามารถตีงูและนำซากมาตรวจว่างูชนิดใดได้ จะทำให้ผู้ถูกกัดได้รับการรักษาที่ถูกต้องยิ่งขึ้น

งูพิษ ที่สำคัญ บ้านเรามี 7 ชนิด คือ งูเห่า งูจงอาง งูสามเหลี่ยม งูทะเล งูกะปะ งูแมวเซา และงูเขียวหางไหม้

พิษของงูมีพิษ แต่ละชนิดไม่เหมือนกัน ดังนั้น เมื่อถูกกัดจึงต้องควรรู้ชนิดของงู เพื่อที่จะฉีดเซรุ่มแก้พิษได้ถูกต้อง


พิษของงูพิษมีผลต่อร่างกาย คือ
1. ระบบประสาท ทำให้เกิดอัมพาตของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจ ตาพร่า ลืมตาไม่ขึ้น พูดไม่ชัด แน่นหน้าอก และหยุดหายใจ
2. ระบบเลือด เม็ดเลือดถูกทำลาย ทำให้มีเลือดออกในอวัยวะต่าง ๆ และปัสสาวะมีสีดำ
3. กล้ามเนื้อ ทำให้ปวดกล้ามเนื้อมาก หนังตาตก บางรายอ้าปากไม่ขึ้น
4. ระบบอื่น ๆ ทำให้แผลเน่า ความรุนแรงของพิษขึ้นอยู่กับชนิดของงูพิษ งูทะเลมีพิษรุนแรงที่สุด รองลงมา คือ งูเห่า งูจงอาง งูแมวเซา งูเขียวหางไหม้

ดังนั้น การระมัดระวัง จึงมีความสำคัญต่อชีวิตมากที่สุด

 

ข้อมูลสื่อ

119-009
นิตยสารหมอชาวบ้าน 119
มีนาคม 2532
พยาบาลในบ้าน
ดร.จริยาวัตร คมพยัคฆ์