• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

การหยอดตา

                   
 


“ยาหยอดตา
” เป็นยาน้ำใช้หยอดตาเพื่อรักษาอาการอักเสบ หรือภาวะอื่น ๆ ตามความจำเป็น เป็นครั้งคราวเท่านั้น

ยาหยอดตาแต่ละชนิดมีส่วนผสมต่าง ๆ กัน การใช้ต้องใช้ให้เหมาะสมกับ “อาการที่เป็นและตามระยะเวลาที่กำหนด”
- เก็บยาหยอดตาไว้ในที่อากาศไม่ร้อน เช่น ตู้เย็นชั้นธรรมดา
- เมื่อเปิดยาใช้แล้ว ไม่ควรเก็บไว้นานเกิน 1 เดือน
- ห้ามใช้ยาหยอดตาร่วมกับผู้อื่น เพราะจะทำให้โรคติดต่อถึงกัน
- ยาหยอดตาสามารถทำให้เกิด อาการแพ้ ได้เช่นเดียวกับยาฉีด และยากิน ดังนั้น ถ้าหยอดตาแล้วมีอาการคัน หรือแสบมาก หรือมีเม็ดผื่นขึ้นบนผิวหนังรอบ ๆ ตาให้หยุดทันที ล้างด้วยน้ำสะอาด แล้วไปพบแพทย์

วิธีหยอดตา การหยอดตาอาจหยอดเอง หรือให้ผู้อื่นหยอดให้ก็ได้ โดยปฏิบัติดังนี้
1. ผู้ทำการหยอดยา ล้างมือให้สะอาด เขย่าขวดยาหยอดตาเบา ๆ
2. ผู้ได้รับการหยอดตา นอนหงาย หรือนั่งแหงนหน้า
3. ดึงหนังตาล่างลงให้เป็นกระพุ้ง แล้วหยดยาลงไปตามจำนวน “ระวังอย่าให้ปลายหลอดแตะลูกตา”
4. หลับตาลง คลึงหนังตาบนเบา ๆ
5. กดบริเวณใต้ต่อมน้ำตาเบา ๆ เพื่อไม่ให้ยาหยอดตาไหลลงคอ
6. หลับตานิ่ง ๆ สักครู่
7. ถ้าต้องหยอดตามากกว่า 1 ชนิดในคราวเดียวกัน ควรเว้นเวลาหยอดตาห่างกันประมาณ 5 นาที

 

ข้อมูลสื่อ

113-015
นิตยสารหมอชาวบ้าน 113
กันยายน 2531
พยาบาลในบ้าน
ดร.จริยาวัตร คมพยัคฆ์