• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

กระดูก กล้ามเนื้อ เส้นเลือดส่วนขา

 

 

 

 

 

 

กระดูกขา (บนซ้าย) เป็นส่วนที่ยาวที่สุด และหนักที่สุดในร่างกาย กล้ามเนื้อ (ล่างซ้าย) เป็นส่วนที่เต็มไปด้วยพละกำลังที่ทำให้เราสามารถยืนหรือวิ่งได้ ทั้งกระดูกและกล้ามเนื้อถูกหล่อเลี้ยงด้วยหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำ (ล่างขวา)

 

 

 

 

 

  

ข้อมูลสื่อ

116-011
นิตยสารหมอชาวบ้าน 116
ธันวาคม 2541