• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

เปิดร่างกายด้านหน้าและด้านหลัง

ในโลกของเรานี้มีสิ่งมหัศจรรย์หลายสิ่งหลายอย่าง แต่สิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดที่เราเห็นกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันก็คือคนเรานั่นเอง แม้ว่าคนส่วนใหญ่จะไม่ตระหนักถึงความมหัศจรรย์ของตัวเองก็ตาม

ท่านผู้อ่านเคยสงสัยบ้างหรือไม่ว่า ร่างกายของคนเราที่เห็นเป็นแท่งไม้เสียบปลาหมึกบ้าง เป็นโอ่งมังกรขนาดย่อมบ้าง ขนาดยักษ์บ้าง ข้างในมีอะไรบรรจุอยู่และอะไรมันอยู่กันตรงไหนบ้าง และขนาดที่ต่างกันราวกับกล้วยทับกับลูกแตงโมนั้น ข้างในจะมีอะไรเหมือนกันบ้าง

ฉบับนี้ "ร่างกายของเรา" จะมาเปิดโปงเบื้องหน้า (มองด้านหน้า) และเบื้องหลัง (มองด้านหลัง) ของอวัยวะในร่างกายของคนเราให้ท่านได้เห็นว่า ภายในหุ่นอันงดงาม (ตามแต่ใครจะคิด) ของท่านนั้นมีอวัยวะอะไรบ้าง และมันวางตัวกันอย่างไร

ถ้าเราผ่าเปิดเนื้อหน้าท้องของลำตัวพร้อมทั้งเลาะกระดูกซี่โครงออกทั้งหมด เราจะเห็นอวัยวะ (ไล่จากข้างบนลงข้างล่าง) ต่างๆ ดังต่อไปนี้

           

- หลอดลม (1) เป็นหลอดยื่นยาวจากหลอดคอ (หลอดคออยู่ต่อจากรูจมูกแล้วลงมาต่อกับหลอดลม) อยู่ด้านหน้าของหลอดอาหาร
- ปอด (2) มีลักษณะเป็นรูปกรวย อยู่ภายในทรวงอกทั้งสองข้าง ทางด้านล่างของปอดจะโค้งเว้าวางตัวอยู่เหนือกะบังลม
- หัวใจ (10) หัวใจจะอยู่ด้านหลังของปอดค่อนมาทางซ้ายและนูนออกมาทางด้านหน้าระหว่าปอดทั้งสองข้าง
- กะบังลม (3) เป็นแผ่นเยื่อกล้ามเนื้อแบ่งร่างกายออกเป็น 2 ช่อง คือ ช่องอกกับช่องท้อง ทำหน้าที่ช่วยในการหายใจ
- ตับ (4) อยู่ด้านใต้และติดกับกะบังลมด้านขวา และอยู่ติดกับผนังทางด้านหน้าของหน้าท้อง
- กระเพาะอาหาร (12) อยู่ทางด้านซ้ายของร่างกายใต้กะบังลม และอยู่ชิดกับด้านหลังของตับ
- ม้าม (11) จะอยู่ทางด้านซ้ายบนของช่องท้อง โดยจะอยู่ทางขอบด้านซ้ายของกระเพาะอาหาร

               

- ถุงน้ำดี (5)
จะติดอยู่ที่พื้นล่างของตับโดยมีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันยึดให้อยู่กับที่
- ลำไส้เล็ก (7) เป็นส่วนที่อยู่ต่อกับกระเพาะอาหารขดตัวไปมาอยู่ในช่องท้อง
- ลำไส้ใหญ่ (6, 13, 14) เป็นส่วนที่อยู่ต่อจากส่วนปลายของลำไส้เล็ก ช่วงที่ลำไส้ใหญ่ต่อกับลำไส้เล็กจะเป็นกระเปาะและมีส่วนแคบๆ ยาวยื่นลงมายาวประมาณ 3 นิ้ว ที่เราเรียกกันว่า ไส้ติ่ง (8) ลำไส้ใหญ่ช่วงที่ต่อจากลำไส้เล็กจะอยู่ทางขวาของร่างกาย และจะทอดขึ้นสู่ข้างบน (6) แล้วหักมุมตรงปลาย ใต้ตับ จากนั้นก็ทอดขวาง (13) ผ่านหน้าท้องไปสู่ทางด้านซ้าย แล้วหักมุมตรงบริเวณใต้ม้าม แล้วทอดตัวลงสู่ข้างล่าง (14) ไปเปิดสู่ส่วนทวารหนัก (20) ทางด้านหลัง
- กระเพาะปัสสาวะ (9) อยู่ในอุ้งเชิงกราน บริเวณเหนือกระดูกหัวเหน่า

เราได้รู้เบื้องหน้าของร่างกายแล้ว ทีนี้เราก็จะได้มาดูเบื้องหลังกันบ้างว่าเป็นอย่างไร ทางด้านหลังจะเห็น ปอด หลอดอาหาร ม้าม ตับ ต่อมหมวกไต ไต ตับอ่อน ท่อไต ลำไส้ใหญ่ส่วนขวาและซ้าย ลำไส้ใหญ่ส่วนทวารหนัก กระเพาะปัสสาวะ

- หลอดอาหาร (17) หรือหลอดคอ อยู่เบื้องหลังของหลอดลม ปลายล่างเปิดเข้ากระเพาะอาหาร
- ต่อมหมวกไต (18) เป็นต่อมไร้ท่อที่มีรูปร่างคล้ายสามเหลี่ยมครอบอยู่บนส่วนบนของไตทั้ง 2 ข้าง
- ไต (15) มีอยู่สองข้าง ซ้ายและขวา เมื่อดูทางด้านหน้าจะไม่เห็นเพราะว่าถูกตับ กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก และใหญ่ บังเสียหมด
- ท่อไต (16) หรือหลอดไต จะต่อจากไตทั้งสองข้างนำปัสสาวะลงมาสู่กระเพาะปัสสาวะ
- ตับอ่อน (19) เป็นต่อมที่ตั้งขวางอยู่บนผนังด้านหลังของช่องท้อง ส่วนหัวจะอยู่ติดกับส่วนเว้าของลำไส้เล็กส่วนต้น ส่วนปลายจะเรียงอยู่ติดกับม้าม
- ลำไส้ใหญ่ส่วนทวารหนัก (20) เป็นส่วนปลายสุดของลำไส้ใหญ่ที่เปิดออกสู่ทวารหนัก

เมื่อทราบว่าอวัยวะภายในมีอะไรอยู่ตรงไหนแล้ว เราก็คงจะทราบว่า ในคนเราไม่ว่าขนาดจะต่างกันแค่ไหน อวัยวะต่างๆ ก็จะมีเหมือนกัน เพียงแต่ตำแหน่งและขนาดอาจจะต่างกันเล็กน้อยในแต่ละคนซึ่งขึ้นอยู่กับสุขภาพ ความสมบูรณ์ของร่างกาย

 

ข้อมูลสื่อ

51-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 51
กรกฎาคม 2526