• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ต่อมธัยรอยด์

 
                                 
                            

ต่อมธัยรอยด์อยู่ที่ส่วนหน้าของคอ มี 2 พู โดยแต่ละพูจะอยู่ด้านข้างของลูกกระเดือก ปกติมองดูภายนอกไม่สามารถเห็นได้ นอกจากมันโตผิดปกติหรือเป็นคอพอก

ต่อมธัยรอยด์ มีหน้าที่เก็บสะสมธาตุไอโอดีน และผลิตฮอร์โมนธัยรอกซีน ซึ่งช่วยเร่งการปลดปล่อยพลังงานจากการเผาผลาญกลูโคสในเนื้อเยื่อของร่างกาย ด้วยเหตุนี้มันจึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิของร่างกายการหายใจ การไหลเวียนของเลือด และสภาวะจิตใจ

ในแต่ละวันคนปกติต้องการไอโอดีน ประมาณ 0.2 มิลลิกรัม ถ้าขาดธาตุไอโอดีน จะทำให้เป็นโรคคอพอก

ธาตุไอโอดีนนี้เราสามารถได้รับจากการกินอาหารทะเล พืชทะเล น้ำปลา เกลือทะเล เป็นต้น
 

ข้อมูลสื่อ

52-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 52
สิงหาคม 2526