• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

เด็กตกท่อ

 

  


เมื่อเดือนที่แล้วข่าวเด็กหญิง สร้อยเพชร บุญน้อย ตกลงในท่อเสาเข็มที่บริเวณ ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลทหารผ่านศึก เป็นข่าวไปทั้งประเทศ การที่เด็กตกท่อสะท้อนภาพหลายอย่างในประเทศไทย หรือสะท้อนภาพประเทศไทยให้เห็นทั้งประเทศก็ว่าได้ ถ้าเรามองสรรพสิ่งทั้งหลายให้เชื่อมโยงกัน
 

เด็กลูกคนงานก่อสร้างนั้นได้รับอันตรายอย่างอื่นอีกด้วย มูลนิธิเด็กมีภาพถ่ายลูกคนงานก่อสร้างที่ถูกไม้หล่นใส่หัวจนกะโหลกศีรษะแหว่ง คนงานนั้นมักจะเป็นคนต่างจังหวัด และเป็นภาพสะท้อนส่วนหนึ่งของการเมืองที่เอาเปรียบชนบทจนอยู่กันในชนบทไม่ได้ พากันลี้ภัยแห่งความยากจนในประเทศเดียวกันมาอยู่สลัม มาเป็นคนใช้ มาเป็นโสเภณี มาเป็นกรรมกร มาเป็นโจร ฯลฯ
 

เมื่อมาทำงานก่อสร้าง ก็ต้องเอาลูกมาด้วย และมักจะต้องทำงานกันทั้งพ่อและแม่เพราะทำคนเดียวไม่พอกิน เนื่องจากค่าแรงต่ำ ที่พักพิงก็คือเพิงสังกะสีอันอุดอู้ ไม่มีหน้าต่าง ใกล้ๆที่ก่อสร้าง ลูกๆก็ปล่อยให้อยู่กันไปตามบุญตามกรรม ได้รับอันตรายบ้าง เจ็บป่วยบ้าง เวลาเจ็บป่วยก็ลำบากมาก และไม่ได้เรียนหนังสือ การที่จะให้การศึกษาแก่ลูกคนงานก่อสร้างเป็นเรื่องลำบากมาก เพราะย้ายที่อยู่เรื่อยๆ และโรงเรียนของรัฐบาลก็ดูเหมือนยังจะไม่มีโครงการพิเศษที่จะรับเด็กพวกนี้เข้าเรียน ถ้าจะรับเข้าก็จะต้องผ่อนปรนกฎเกณฑ์บางอย่าง เช่น ถ้าจะเอาสำมะโนครัวเขาก็คงจะไม่มี และไม่ได้เข้าเรียนเราขอเรียกร้องให้รัฐบาล และบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ตลอดจนนายทุนที่อยู่เบื้องหลังการก่อสร้าง เช่น ธนาคาร ได้คำนึงถึงความเป็นมนุษย์ของคนงานก่อสร้างและลูกหลานของเขาด้วย
 

การพัฒนาจะต้องเอามนุษย์เป็นตัวตั้ง
ถ้ายังเอาผลกำไรเป็นตัวตั้งลูกเดียว โดยไม่คำนึงถึงความเป็นมนุษย์คงจะไปไม่รอดแน่ๆ
 

ข้อมูลสื่อ

71-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 71
มีนาคม 2528
ศ.นพ.ประเวศ วะสี