• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

การใช้สมุนไพร(ต่อจากฉบับที่แล้ว)


5.ยาขับปัสสาวะ
หญ้าคา (คา, คาหลวง, ลาลาง, ลาแล)
ใช้รากและเง่าของหญ้าคา 1 กำมือ ต้มน้ำกินบ่อยๆ

คึ่นไช้ (ผักปืน, ผักปึม, ผักข้าวปืน)
น้ำต้มต้นคึ้นไช้สด 1 กำมือ กินเป็นยาลดความดัน และช่วยขับปัสสาวะ กินติดต่อกันได้ 5-7 วัน ห้ามใช้ในคนที่เป็นโรคไต ถ้ากินคึ่นไช้มากๆ จะทำให้ปริมาณตัวอสุจิลดลง

กะเจี๊ยบแดง (กะเจี๊ยบ, กะเจี๊ยบเปรี้ยว, ส้มเก็งเค็ง, ผักเก็งเค็ง, แกงแดง, ส้มตะเลงเคลง, ส้มแขก)
ใช้ผลกะเจี๊ยบแดงต้มน้ำ กินรักษาโรคนิ่วและทางเดินปัสสาวะอักเสบ

สับปะรด (เนะซะ, มะนัด, มะขะนัด, ขนุนทอง, ย่านนัด, ย่านัด, มาเนื่อ, มะลิ)
ใช้เง่าสับปะรด 1-2 เง่า ต้มน้ำดื่มเป็นยาขับปัสสาวะ


6.ยารักษาเหา
น้อยหน่า (นอแน่, มะนอแน่, มะแน่, มักเขียบ, เตียบ, น้อยแน่, ลาหนัง, มะออจ้า)
ใช้ใบน้อยหน่าสด 8-15 ใบ (หรือใช้เมล็ดที่กะเทาะเปลือกออกแล้ว ตำให้ละเอียด 3-4 ช้อนโต๊ะ) ตำให้ละเอียด ผสมกับน้ำมันพืช เช่น น้ำมะพร้าว หรือน้ำมันถั่วพอแฉะๆ ชโลมบนเส้นผมที่เ็นเหาให้ทั่ว (ระวังอย่าให้เข้าตา) ทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมง สระออกให้หมด ทำเช่นนี้ 2-3 ครั้ง ตัวเหาและไข่จะฝ่อ

ยาสูบ
ใช้ใบยาสูบแห้ง (ยาฉุน) ผสมน้ำมันก๊าด ชโลมเส้นผมที่เป็นเหา ทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วสระออก (ระวังอย่าให้เข้าตา)

หนอนตายอยาก (กะเพียด)
ใช้รากหนอนตายอยากประมาณ 3-4 ราก ตำให้ละเอียดผสมกับน้ำ ชโลมเส้นผม ทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมง แล้วจึงสระออก (ระวังอย่าให้เข้าตา)


7.ยารักษาหิด
น้อยหน่า
ใช้เนื้อในของเมล็ดน้อยหนา ตำให้ละเอียด ผสมกับน้ำมะพร้าว ทาหลายๆ ครั้ง

หัน (เหมือดคน, สมิงคำราม, กระเพาะเลือด, หันลัด)
ใช้เนื้อของลูกหัน ตำให้ละเอียดผสมกับน้ำมะพร้าว ทาหลายๆ ครั้ง


8.ยารักษากลากเกลื้อน
ชุมเห็ดเทศ
ใช้ใบชุมเห็ดเทศสด ตำผสมกับเกลือเล็กน้อย ใช้ทาถูบริเวณที่เป็นหลายๆ ครั้งจนกว่าจะหาย

ทองพันชั่ง (หญ้ามันไก่)
ใช้ใบสดของต้นทองพันชั่ง ตำผสมกับเหล้าแล้วบีบเอาน้ำมาทาแก้เกลื้อน หรืออาจจะใช้ส่วนของรากป่น แช่แอลกอฮอล์ท้ิงไว้ 1 อาทิตย์ แล้วเอาน้ำมาทาก็ได้เช่นเดียวกัน จนกว่าจะหาย

กระเทียม (หอมเทียม, เทียม, หัวเทียม, หอมขาว)
ใช้หัวกระเทียมสด ตำให้ละเอียด ทาถูบริเวณที่เป็นเกลื้อนหลายๆ ครั้งจนกว่าจะหาย

ข่า (กฏกกโรหิญี)
ใช้เง่าข่าแก่สดๆ ตำผสมเหล้าโรง ทาหลายๆ ครั้ง จนกว่าจะหาย


9.ยารักษาอาการลมพิษ
พลู
(ปู, ชีเก๊ะ)
ใช้ใบพลูสด ตำผสมเหล้าโรง ทาบริเวณที่เป็นลมพิษ

ไมยราบ (ระงับ, หญ้าจิยอบ, ก้านของ, กาเสดโคก, กะทืบยอด, หนามหญ้าราบ, กะหงัน, หญ้างับ, หงับพระพาย)
ใช้ต้นไมยราบ ตำผสมเหล้าโรง ทาบริเวณที่เป็นลมพิษ


10.ยาแก้ช้ำในและพลัดตกหกล้ม
ตับแรด (ก้ามปู, สร้อยห้วย, สิงห์หงส์, เปิ๊บผา, กอมก้อยลอดขอน)
ใช้ใบตับแรด ตำผสมกับเหล้า คั้นน้ำกินแก้ช้ำในพลัดตกหกล้ม

บัวบก (ผักหนอก, ผักแว่น)
ใช้ใบและต้นบัวบก ตำคั้นน้ำ กินแก้ช้ำใน

หนุมานประสานกาย (สังกรณีตรีชวา, นิ้วมือพระนารายณ์)
ใช้ใบหนุมานประสานกายสดๆ ตำผสมเหล้าโรง คั้นน้ำกิน แก้ช้ำใน อาเจียนเป็นเลือด


11.ยาใส่แผลสดและสมานแผล
เสือหมอบ (ฝรั่งรุกที่, หญ้าเมืองวาย)
น้ำคั้นจากใบของต้นเสือหมอบใช้ใส่แผลสด จะช่วยสมานแผล และทำให้แผลหายเร็ว (ระวังอย่าให้แผลถูกน้ำ)

หนุมานนั่งแท่น (ว่านเลือด, หัวละมานนั่งแท่น)
น้ำยางของก้านใบหนุมานนั่งแท่น ใส่แผลสดจะทำให้แผลติดและหายเร็ว (ระวังอย่าให้แลถูกน้ำ)

มะนาว (ส้มมะนาว, มะลิว, สิมานีบี, ปะโหน่งกลบาน, โกร้ยชะม้า)
ถ้าแผลสดถูกมีดบาด เลือดไม่หยุด หยดน้ำมะนาวลงไป เลือดจะหยุด

เบญกานีและพิมเสน
ใช้ผงลูกเบญกานี สารส้มและพิมเสน ใช้ใส่แผลเป็นยาห้ามเลือด

กระเทียม (หอมเทียม, หอมขาว)
ถ้ามีดบาด บีบเลือดออกจนหยุด ฝานหัวกระเทียมเป็นชิ้นบางๆ ปิดแผลพันผ้าไว้


(อ่านต่อฉบับหน้า)


 

ข้อมูลสื่อ

29-011
นิตยสารหมอชาวบ้าน 29
กันยายน 2524
ศ.ดร.พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ