• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

สังคมไทย ไม่นิยมความรุนแรง

ในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมามีความรุนแรงเกิดขึ้นต่อเนื่อง เรื่องการพยายามทำร้ายนายกรัฐมนตรีที่พัทยา การบุกล้มการประชุมอาเซียนที่พัทยา การพยายามทำร้ายหรือฆ่านายกรัฐมนตรี และทำร้ายเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่หน้ากระทรวงมหาดไทย การก่อการจลาจลหลายแห่งในกรุงเทพฯ มีการยิงคนตาย เผารถเมล์ ขว้างระเบิดเพลิง เอารถแก๊สมาขู่ว่าจะระเบิด

ทั้งหมดทำให้กระแสของคนที่ก่อความรุนแรงและหัวหน้าของเขาลดความชอบธรรมลง
เพราะสังคมไม่นิยมความรุนแรง

ที่จริงก็มีคำเตือนกันมาก่อนหน้านี้แล้วว่าถ้าฝ่ายใดใช้ความรุนแรงจะแพ้
ท่ามกลางความขัดแย้งที่ยังไม่มีทางออกและยังตกลงกันไม่ได้ ซึ่งต้องใช้เวลาในการแก้ไข แต่ปัญหาเฉพาะหน้าต้องไม่ใช้ความรุนแรงและระงับความรุนแรง เพื่อให้เวลาประเทศไทย ในเหตุการณ์วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2552 ที่กองทัพออกมาระงับการจลาจลโดยไม่ใช้ความรุนแรง ก่อให้เกิดเสียงสรรเสริญโดยทั่วไป

ขณะนี้มีคนไทยในหลายองค์กรรวมตัวกันเคลื่อนไหว "หยุดทำร้ายประเทศไทย ยุติความรุนแรง" ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี สังคมไทยควรจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าไม่นิยมความรุนแรง สังคมไม่นิยมความรุนแรงจะเข้าไปกำกับความรุนแรงให้หดตัวลง

สังคมไทยมีวิธีคิดและโครงสร้างที่นำไปสู่ความรุนแรง การจะป้องกันความรุนแรงได้จริง คนไทยจะต้องทำความเข้าใจวิธีคิดและโครงสร้างที่นำไปสู่ความรุนแรง

 

ข้อมูลสื่อ

362-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 362
มิถุนายน 2552
ศ.นพ.ประเวศ วะสี