• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1

สถานการณ์โรคในประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2552 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2552 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้รับแจ้งผู้ป่วยสะสม จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคเขตโรงพยาบาล สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ข้อมูลทั้งหมดสรุปได้ดังนี้

1. ได้รับแจ้งผู้ป่วยสะสม จำนวน 181 ราย ไม่เข้ากับนิยามผู้ป่วยในข่ายเฝ้าระวัง จำนวน 76 ราย เข้ากับนิยามผู้ป่วยในข่ายเฝ้าระวังโรค จำนวน 105 ราย
2. ตัดออกจากการเฝ้าระวัง เนื่องจากมีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากเชื้อสาเหตุอื่นจำนวน 92 ราย
3. มีผู้ป่วยในข่ายเฝ้าระวังที่อยู่ระหว่างการสอบสวน หรือกำลังดำเนินการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 11 ราย
4. ไม่มีผู้ป่วยสงสัยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A (H1N1)
5. มีผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A (H1N1) จำนวน 2 ราย ซึ่งมีประวัติเดินทางกลับจากประเทศที่มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H1N1)

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2552 สำนักระบาดวิทยา รับแจ้งจากด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ สำนักโรคติดต่อทั่วไป ว่ามีจำนวนผู้โดยสารเครื่องบิน ณ จุดตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่ผ่านการคัดกรองอาการไข้ทั้งหมด 33,322 คน พบผู้โดยสารที่มีไข้ 13 ราย และมีผู้โดยสารที่มีไข้ได้รับการส่งต่อเพื่อรับการดูแลที่โรงพยาบาล 1 ราย

ยอดสะสมจากการคัดกรองถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2552 จำนวน 697,825 ราย ทั้งหมดมีไข้ 105 ราย ในจำนวนนี้มีผู้โดยสารที่มีไข้ได้รับการ ส่งต่อเพื่อรับการดูแลที่โรงพยาบาล 6 ราย

สถานการณ์โรคจากต่างประเทศ
สรุปรายงานขององค์การอนามัยโลก ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2552 (วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ตามเวลาประเทศไทย)

จำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A (H1N1) รายงานอย่างเป็นทางการใน 39 ประเทศ รวมผู้ป่วยทั้งสิ้น 8,480 ราย เสียชีวิต 72 ราย (เม็กซิโก 66 ราย สหรัฐอเมริกา 4 ราย แคนาดา 1 ราย และคอสตาริก้า 1 ราย) อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.85 การกระจายจำแนกตามประเทศ (ดูตาราง) และเว็บไซต์ http://epid.moph.go.th

ประเทศที่รายงานผู้ป่วยรายแรกวันนี้ ได้แก่ มาเลเซีย อินเดีย และตุรกี

ประเทศที่มีรายงานผู้ป่วยรายสุดท้ายเกิน 7 วันที่ผ่านมาคือ อิสราเอล เดนมาร์ก อิตาลี ออสเตรีย เนเธอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ เกาหลีใต้ ไอร์แลนด์ โปรตุเกส โปแลนด์ อาร์เจนตินา และออสเตรเลีย

ประเทศที่มีรายงานผู้ป่วยต่อเนื่อง ได้แก่
- สหรัฐอเมริกา มีผู้ป่วยสะสม 4,714 ราย เสียชีวิต 4 ราย
- เม็กซิโก มีผู้ป่วยสะสม 2,895 ราย เสียชีวิต 66 ราย
- แคนาดา มีผู้ป่วยสะสม 496 ราย เสียชีวิต 1 ราย
- สเปน มีผู้ป่วยสะสม 103 ราย เสียชีวิต 0 ราย
- สหราชอาณาจักร มีผู้ป่วยสะสม 82 ราย เสียชีวิต 0 ราย

ประเทศจำนวนผู้ป่วยสะสม
 
ป่วย ตาย

ปานามา
ฝรั่งเศส
เยอรมัน
โคลัมเบีย
คอสตาริก้า
อิตาลี
นิวซีแลนด์
บราซิล
อิสราเอล
ญี่ปุ่น
จีน
เอลซัลวาดอร์
เบลเยียม
คิวบา
กัวเตมาลา
เนเธอร์แลนด์
เกาหลีใต้
สวีเดน
นอร์เวย์
ไทย
ฟินแลนด์
มาเลเซีย
อาร์เจนตินา
โปแลนด์
ออสเตรีย
ออสเตรเลีย
โปรตุเกส
ไอร์แลนด์
เดนมาร์ก
สวิตเซอร์แลนด์
เอกวาดอร์
เปรู
อินเดีย
ตุรกี

 54
14
14
11
9
9
9
8
7
7
5
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

*เรียงลำดับประเทศตามวันที่ยืนยันผู้ป่วยรายแรกจากรายงานของ WHO

ข้อมูลสื่อ

362-007-2
นิตยสารหมอชาวบ้าน 362
มิถุนายน 2552