• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ออกกำลังกายและเจริญสติ คือยาอายุวัฒนะ


หลักการของหมอชาวบ้านคือช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยพึ่งพาหมอน้อยที่สุด และถ้าเกิดเจ็บป่วยไปทำอย่างไรสุขภาพจะกลับคืนมาโดยไม่ต้องเสียเงิน หรือเสียเงินน้อยที่สุด

กำไรของหมอชาวบ้านอยู่ที่ความสุขของประชาชน ไม่ใช่ความร่ำรวยของเรา

ด้วยหลักการดังกล่าว หมอชาวบ้านทำงานมา 30 ปี ต้องเรียกว่าเราไม่มีกำไรเป็นเงินเลย เคยจนอยู่อย่างไรก็จนอยู่อย่างนั้น เพราะเราไม่ได้อยู่ในระบบทุนนิยม แต่เป็นบุญนิยม

การรักษาสุขภาพและทำให้อายุยืน 2 อย่างโดยไม่ต้องเสียเงินเลย เรียกว่าเป็น Good Health at Low Cost หรือ No Cost คือการออกกำลังกายและการเจริญสติ

หมอชาวบ้านส่งเสริมการออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆ มาตั้งแต่ต้น การออกกำลังกายทำให้อวัยวะต่างๆ แข็งแรง เช่น หัวใจ ปอด กล้ามเนื้อ กระดูก ลดความเครียด สร้างสารสุขคือเอ็นดอร์ฟิน ทำให้เกิดสุขภาวะและการไม่เป็นโรคต่างๆ

การเจริญสติทำให้เกิดความสุขและสุขภาพดี ไม่ค่อยเจ็บป่วยหรือเป็นแล้วก็หายง่าย ทำให้ความสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆ ดี ลดความขัดแย้งและความเครียด ควรมีการเจริญสติกันอย่างทั่วถึงโรงพยาบาลทุกโรงควรมี " คลินิกเจริญสติ " แพทย์และพยาบาลที่เจริญสติควรรวมตัวกันให้บริการเจริญสติ

โรงพยาบาลซื้อเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้อยู่แล้ว ส่วนใหญ่ราคาแพง การเจริญสติก็เป็นเทคโนโลยีอย่างหนึ่ง ต่างจากเทคโนโลยีอย่างอื่นที่ราคาถูกแต่ให้ผลมาก ถ้าแพทย์และพยาบาลทุกคนเจริญสติเป็นก็สามารถสอนให้ประชาชนจำนวนมากรู้จักเทคโนโลยีที่เป็น      ยาอายุวัฒนะขนานที่ให้ผลดีที่สุดและประหยัดสุดๆ

การออกกำลังกายบางชนิดก็เป็นทั้งการออกกำลังด้วยและเจริญสติด้วยพร้อมกันไป ได้แก่การออกกำลังตระกูลโยคะจากอินเดีย และตระกูลไทเก้กจากจีน 
ขอให้ผู้อ่านหมอชาวบ้านมีอายุวัฒนะจากการออกกำลังและการเจริญสติ

 

 

ข้อมูลสื่อ

363-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 363
กรกฎาคม 2552
ศ.นพ.ประเวศ วะสี