• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ดร.วทัญญู 18, ดร.อาณัติ 17, ดร.ชาญเชาว์ 16

หมอชาวบ้านฉบับเดือนตุลาคม 2552 มีเรื่องเด่นจากปกคือ "ไม่อยากอ้วน...กินอย่างไรดี" ทำให้ผมนึกถึงบุคคล 3 ท่าน ที่ผมได้พบและคุยกับท่านด้วยตนเอง หลายปีมาแล้วผมพบ ดร.วทัญญู ณ ถลาง ผมเกือบจำท่านไม่ได้เพราะท่านดูหนุ่มขึ้นเยอะ

ผมถามว่าท่านไปทำอย่างไรมา
ท่านว่า "ผมอ่านหมอชาวบ้าน...ไม่ได้กินยาอะไรเลย แต่ออกกำลังทุกวัน ด้วยการเดินวันละหลายชั่วโมง" ท่านว่าน้ำหนักท่านลดไป 18 กิโลกรัม

ท่านไปหาของหนัก 18 กิโลกรัม มาลองยกแล้วเดินไปเดินมาดู ท่านว่ามันหนักมาก แล้วเมื่อก่อนท่านต้องแบกน้ำหนักเช่นนี้ไว้กับตัว


เมื่อต้นปีผมพบ ดร.อาณัติ อาภาภิรม ท่านผอมเพรียวผิดกว่าที่เห็นครั้งสุดท้ายเป็นอันมาก เมื่อก่อนนี้ ขอประทานโทษ ท่านอ้วนจนน่ากลัว ท่านเล่าว่าท่านน้ำหนักลดไป 17 กิโลกรัม ท่านเดินออกกำลังทุกเย็น แล้วมื้อเย็นกินแต่ผัก ท่านว่าตอนท่านอ้วนมากๆ สมองมึนคิดอะไรไม่ค่อยออก ประดุจว่าไขมันมันไปจุกสมอง หลังจากน้ำหนักลดไป 17 กิโลกรัม ท่านเบาเนื้อเบาตัว แข็งแรงปราดเปรียว สมองใสคิดอะไรก็คล่องแคล่ว


เมื่อเร็วๆ นี้พบ ดร.ชาญเชาว์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้มีฉันทะในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน เห็นผู้คนทักกันเกรียวกราวว่าท่านเปลี่ยนไป ท่านว่าน้ำหนักลดไป 16 กิโลกรัม โดยการเดินออกกำลังมากและลดปริมาณอาหารลง ท่านว่าออกกำลังอย่างเดียวก็ไม่พอ ต้องลดอาหารด้วย เดี๋ยวนี้คล่องแคล่วแข็งแรง และตั้งใจจะทำงานพัฒนาระบบความยุติธรรมอย่างจริงจังเป็นพันธกิจของชีวิต


ผมเคยขอกับทั้ง 3 ท่านว่าขอให้หมอชาวบ้านไปสัมภาษณ์แล้วนำเรื่องของท่านมาลง เพราะเป็นตัวอย่างที่จะก่อความบันดาลใจให้กับผู้อื่นที่ต้องการลดความอ้วน การที่สามารถลดน้ำหนักได้ถึง 18 กิโลกรัม 17 กิโลกรัม 16 กิโลกรัม นั้นเป็นหมุดหมายที่ดี ท่านล่ะมีเป้าหมาย 18-17-16 เพื่อการมีสุขภาพดีและอายุยืนบ้างไหม

 

ข้อมูลสื่อ

366-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 366
ตุลาคม 2552
ศ.นพ.ประเวศ วะสี