• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ออกกำลังกาย-ออกกำลังใจ

ในหมอชาวบ้านฉบับที่แล้ว ผมคุยกับผู้อ่านว่า ดร.วทัญญู ณ ถลาง สามารถลดน้ำหนักได้ 18 กิโลกรัม ดร.อาณัติ อาภาภิรม ลดได้ 17 กิโลกรัม ดร.ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ลดได้ 16 กิโลกรัม หมอชาวบ้านก็ว่องไวมาก ในฉบับนี้ได้นำเรื่อง ชีวิต-งาน-ทรรศนะ ของท่านทั้ง 3 มาลง

ทั้ง 3 ท่านเป็นบุคคลสุขภาพ และจะพบว่าส่วนหนึ่งของชีวิตที่ทำให้สุขภาพดี คือ การออกกำลังกาย
การออกกำลังเพียงอย่างเดียวก็ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บไปได้มากมาย รวมทั้งโรคมะเร็งด้วย
เป็นการป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพที่ราคาถูกมาก หรือไม่ต้องเสียเงินเลย หรือกลับได้เงินอีก จากการประหยัดไม่ต้องเสียเงินไปทำอย่างอื่นและเสียค่ารักษาตัว ท่านอาจลองทำสถิติดูก็ได้ ว่าถ้าออกกำลังเป็นประจำแล้วจะประหยัดเงินไปได้ปีละเท่าไร

สตรีสูงอายุในเมือง กระดูกจะเปราะและหักง่าย โดยเฉพาะตรงข้อสะโพก ถ้าขาหักเดินไม่ได้จะบั่นทอนชีวิตมาก เพราะการไม่ได้เดินจะทำให้ปอดติดเชื้อได้ง่าย มีการแนะนำให้กินแคลเซียมบ้าง ใช้ฮอร์โมนบ้าง วิธีที่ดีกว่าคือการออกกำลัง ย่ายายชาวไร่ชาวนาไม่เป็นโรคกระดูกหักง่าย เพราะท่านออกกำลังอยู่เสมอ การออกกำลังทำให้เซลล์สร้างกระดูก กระดูกจึงแข็งแรง


แต่ปัญหาใหญ่ของมนุษย์ คือ รู้ว่าอะไรดี แต่ไม่ทำ
อย่างการออกกำลังนี้ รู้ว่าดีสารพัด แต่ก็ไม่ทำ
ฉะนั้น จึงไม่ใช่ออกกำลังกายอย่างเดียว แต่ต้องออกกำลังใจด้วย คือ ทำใจให้เข้มแข็ง สามารถทำอะไรที่ควรทำได้ ใจที่อ่อนแอเฉยแฉะนำไปสู่ความทุกข์หรือทุกขภาพ ใจที่เข้มแข็งทำให้มีสุขภาพ


อยากมีความสุข ต้องบริหารใจให้เข้มแข็ง
โปรดให้กำลังใจซึ่งกันและกัน หมั่นถามคำถามว่า "วันนี้ คุณออกกำลังหรือยัง"
การที่มีคนคอยถามว่า ออกกำลังหรือยัง จะเพิ่มฉันทะให้อยากออกกำลังมากขึ้น ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา หรืออิทธิบาท 4 ทำให้อายุยืนถึง 1 กัป (120 ปี) ก็ได้ ตรงกับที่นายแพทย์เฉก ธนะสิริ ประกาศไว้พอดี 
ขออวยพรให้ท่านอายุยืน 1 กัป  

 

ข้อมูลสื่อ

367-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 367
พฤศจิกายน 2552
ศ.นพ.ประเวศ วะสี