เบาหวาน

  • นิตยสารหมอชาวบ้าน 66 ตุลาคม 2527
    คนทั่วไปมีจำนวนไม่น้อยที่ปกติไม่ได้ออกกำลังกาย และโดยเฉพาะเมื่อมีโรคประจำตัว ยิ่งไม่กล้าออกกำลังกายเข้าไปอีก เพราะคิดว่า จะมีผลกระทบกระเทือนต่อสุขภาพมากขึ้นผู้เขียนเขียนบทความชิ้นนี้เพื่อเสนอแนวทางการออกกำลังกายสำหรับคนเป็นโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน เพราะเห็นว่า ผู้ป่วยด้วยโรคทั้งสองมีจำนวนมาก อย่างไรก็ตามขอให้เข้าใจว่า ...
  • นิตยสารหมอชาวบ้าน 22 กุมภาพันธ์ 2524
    วิธีรักษา บาดแผลจากโรคเบาหวาน ข้าพเจ้าเคยได้ยินเกี่ยวกับแผลเน่าจากโรคเบาหวาน จนผู้ป่วยต้องถูกตัดนิ้ว ตัดมือหรือแขนขาทิ้งไป เพราะเชื้อโรคลุกลามจนต้องผ่าตัดใหญ่ และในที่สุด เรื่องนี้ก็เกิดกับแม่ของข้าพเจ้าเองคุณแม่ของข้าพเจ้าอายุเจ็ดสิบกว่าปี ป่วยเป็นโรคเบาหวานอยู่หลายปีแล้ว โดยที่แม้คุณหมอที่โรงพยาบาลได้สั่งนักสั่งหนาว่าต้องมาตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ ...