คำนวณค่า BMI

  • นิตยสารหมอชาวบ้าน 31 พฤศจิกายน 2524
    ที่เรียกว่าอ้วนๆ นั้น อย่างไรจึงเรียกว่าอ้วนครับ !อ้วนในทางการแพทย์เราถือว่า การที่มีร่างกายสมบูรณ์เกินไป มีไขมันพอกพูนในใต้ผิวหนังและในอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายมากกว่าที่ควรจะเป็น โดยปกติคนเราต้องมีไขมันอยู่บ้างแต่หากมากเกินไป เกินความต้องการก็ทำให้ร่างกายอ้วน มีบางรายมองด้วยตาไม่ชัดเจน ต้องมีการตรวจสอบทดสอบด้วยการวัด การชั่งน้ำหนัก วัดความหนาของไขมัน ก็ปรากฎผลออกมาชัดเจน แต่โดยทั่วๆ ...
  • นิตยสารหมอชาวบ้าน 31 พฤศจิกายน 2524
    เชิญเลยครับ…ถ้าใครอ้วนก็เชิญทางนี้ได้เลย แล้วก็รีบอ่านเสียบัดนี้ แต่ถ้าท่านไม่อ้วน ก็อย่าเพิ่งผ่านเลยไปนะครับ ให้หลับตานึกให้ดีว่า ท่านมีญาติพี่น้องที่ไหนบ้างที่อ้วน หลับตานึกว่า ต่อไปนี้เราจะได้ศึกษาเรื่องของคนอ้วน เผื่อจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของญาติพี่น้องของเราที่อ้วนบ้างความอ้วน เป็นสิ่งดีหรือไม่ เรื่องนี้เห็นจะพูดยาก แต่เอาเถอะ ถ้าจะออกแขกก่อนก็ต้องบอกกว่า ความอ้วนนั้น ...